simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Şcoala doctorală DREPT

Afişierul şcolii doctorale.

Doctorat anul I - precizări

1. Art.26 (2) În cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand participă în primul an al studiilor universitare de doctorat la activităţile din cadrul a 3-4 discipline de studii de doctorat. Aceste discipline se aleg în aşa fel încât toate să fie oferite în acelaşi semestru al anului universitar, mai puţin pentru disciplinele care sunt oferite de altă SD din UBB. Durata cumulată a programului de pregătire avansată nu poate depăşi 3 luni.
(3) Disciplinele din programul de pregătire al studentului-doctorand sunt stabilite de conducătorul de doctorat, în acord cu studentul-doctorand, propunerea fiind vizată de directorul SD DREPT.
(4) Disciplinele care trebuie urmate de un student-doctorand în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate pot fi alese dintre disciplinele oferite de SD DREPT sau de altă scoală doctorală din UBB, dar nu mai mult de o disciplina, care trebuie să fie relevantă pentru ştiinţele juridice.
Art. 27
(1) Pentru fiecare disciplină frecventată la UBB în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand primeşte câte o adeverinţă de participare, eliberată de titularul cursului şi contrasemnată de conducătorul său de doctorat. Dacă studentul-doctorand s-a prezentat la examenul aferent disciplinei, calificativul obţinut este menţionat în această adeverinţă. Toate adeverinţele de participare se depun la secretariatul școlii doctorale Drept de către studentul-doctorand și se vor înainta de către secretarul școlii doctorale secretariatul ISD al UBB, pentru a dovedi îndeplinirea obligaţiilor din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate.

2. Adrese de e-mail doctoranzi - 

In urma definitivarii procesului de creare al adreselor de e-mail in domeniul UBBCluj, fiecarui student doctorand i s-a asignat o adresa de e-mail de forma Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., unde TT reprezinta primele doua litere din nume, PP primele doua litere din primul prenume, iar NNNNN reprezinta numarul matricol alocat de ISD.

Pentru a utiliza adresa de e-mail va rugam sa accesati adresa http://mailbox.ubbcluj.ro

3. Important – legitimații studenți – doctoranzi

Se emit legitimațiile pentru cei din anul I (doar pentru cei care au trimis poză digitală pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).Preluarea legitimațiilor se face la Institutul de Studii Doctorale – UBB în timpul programului cu publicul (L. – V. 9 -12) fără o programare prealabilă.

Pentru studenții – doctoranzi din anii II și III schimbarea legitimațiilor de student – doctorand se va realiza în timpul programului cu publicul (L – V, 9 – 12), fără programare prealabilă începând cu 1 noiembrie 2018.

Eliberarea legitimațiilor de transport, pentru studenții – doctoranzi din anul I se face în timpul programului cu publicul (L – V, 9 – 12), la 24 de ore după depunerea unei poze de tip buletin.

Susţinere publică de teză de doctorat - 21 septembrie 2018, ora 11,00, sala 113, Facultatea de Drept

 

Autorul tezei de doctorat: Sîngeorzan Daciana-Elena
Titlul tezei de doctorat : Contractul de îngrijiri medicale

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. CATANĂ Radu (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

Comisia de doctorat

Președinte: Conf. univ. dr. POPESCU Dan -Andrei(Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

Referenți: 

Prof. univ. dr. JUGASTRU Călina (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Conf. univ. dr. MANGU Florin-Ion(Universitatea de Vest din Timişoara)
Prof. univ. dr. POPA Ionuţ-Florin (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca

ANUNT

Potrivit programului de cercetare ştiinţifică, în cadrul Şcolii doctorale de Drept, DOCTORANZII AU următoarele obligaţii:

în anul I al studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand trebuie să prezinte proiectul de cercetare ştiinţifică în vederea realizării tezei de doctorat;
în anii II şi III ai studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand trebuie să prezinte câte un raport de cercetare ca urmare a activităţii de cercetare ştiinţifică.

Aşa fiind, întrucât legislaţia în vigoare impune sancţiunea exmatriculării în cazul neîndeplinirii acestor obligaţii, că în fiecare an universitar este necesar să prezentaţi aceste proiecte/rapoarte de cercetare ştiinţifică.
În acest sens, Este de recomandat să luaţi legătura cu profesorii coordonatori pentru îndeplinirea acestei obligaţii, în vederea fixării unui termen de predare a lucrărilor realizate. La fixarea termenului este necesar să aveţi în vedere faptul că profesorul coordonator trebuie să corecteze lucrarea iar mai apoi să o trimită în forma finală directorului de departament, cu cel puţin o lună înainte de data fixată pentru susţinere în comisie/departament. Susţinerea referatului în cadrul departamentului trebuie să aibă loc cel mai târziu într-un an de la data susţinerii ultimului proiect/referat. Aşa fiind, cei ce aţi mai susţinut astfel de proiecte/referate, trebuie să aveţi în vedere data susţinerii care a avut loc în anul 2017. De exemplu: dacă aţi susţinut ultimul proiect/referat în data de 14 septembrie 2017, următoarea dată de susţinere poate să fie fixată cel mai târziu la data de 13 septembrie 2018.

Susţinere publică de teză de doctorat - 2 martie 2018, ora 11,00, sala 113, Facultatea de Drept

 

Autorul tezei de doctorat: Gidro Dominic-Alexandru
Titlul tezei de doctorat : Acţiunile directe în contractele civile reglementate de noul Cod Civil. Elemente de drept comparat

Comisia de doctorat

Președinte: Conf. univ. dr. POPESCU Dan -Andrei(Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. POP Liviu (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

Referenți:
Prof. univ. dr. JUGASTRU Călina (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Conf. univ. dr. MANGU Florin-Ion(Universitatea de Vest din Timişoara)
Prof. univ. dr. POPA Ionuţ-Florin (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11