Influența dreptului roman asupra situației patrimoniale a soțului supraviețuitor în moștenirea legală din vechiul drept francez scris
HTML
PDF

Cuvinte cheie

vechiul drept francez scris
drept roman
drept de moșteni
succesiunea ab intestato
soț supraviețuitor
regim matrimonial dotal

Rezumat

În vechiul drept francez scris caracteristic Evului Mediu, reglementările în materie succesorală nu au fost dictate exclusiv de regulile de drept roman, ci au fost influențate și de obiceiurile locale din sudul Franței. Dispozițiile legale se îngrijeau ca situația patrimonială a soțului supraviețuitor (cu precădere în cazul văduvei) să nu sufere o schimbare bruscă a modului de trai ulterior decesului partenerului de viață. Avantajele substanțiale de care beneficia acesta erau acordate preponderent prin intermediul unor manifestări juridice aparent voluntare, dar care aveau în substrat credințe și obiceiuri bine înrădăcinate. Normele moștenirii legale și regulile care guvernau desfacerea regimului matrimonial confereau un ajutor patrimonial, însă erau departe de a fi îndestulătoare.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.65(2020).4.4
HTML
PDF

Referințe bibliografice

BARBE Eduard, Du droit successoral de la veuve en droit romain et en droit français, ed. Imprimerie Douladoure, Toulouse, 1880.

BOB Mircea Dan, Manual elementar de drept privat roman, ed. Universul Juridic, București, 2019.

BOB Mircea Dan, Moștenire legală și familie în Codul civil din 1864, în Mircea Dan BOB (coord.), Familie și moștenire în România, ed. Universul Juridic, București, 2016.

BOB Mircea Dan, Probleme de moșteniri în vechiul și noul Cod civil, ed. Universul Juridic, București, 2012.

CABRILLAC Rémy, Droit des régimes matrimoniaux, ed. LGDJ, 9e édition, Issy-les-Moulineaux, 2015.

CIORTEA Alina-Emilia, Reglementarea drepturilor de moștenire ale soțului supraviețuitor în vechiul drept francez cutumiar, în Studii și cercetări juridice europene – Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept ediția a 12-a, ed. Universul Juridic, București, 2020.

CIUCĂ Valerius M., Drept roman. Lecțiuni, vol. I, ed. a II-a, ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014.

CIUCĂ Valerius M., Drept roman. Lecțiuni, vol. II, ed. a II-a, ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014.

DELOYNES Paul, Femme Mariee Sous le Régime Dotal obligations nées pendant le mariage, exécution, Revue Critique de Législation et de Jurisprudence, vol. 11, 1882.

GHESQUIERES Albert, De l’usufruit du conjoint survivant, ed. Libraire nouvelle de droit et du jurisprudence, Paris, 1899.

GIDE Paul, Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne et en particulier sur le Sénatus-consulte Velléien, ed. Durand et Pédone-Lauriel, Paris, 1867.

JORET DES CLOSIERES Fernand, Droit romain du concubinat, droit français des droits du conjoint survivant en droit ancient et moderne et dans les principales législations étrangerès, ed. Libraire nouvelle de droit et de jurisprudence, Paris, 1891.

LEVY Jean Philippe, CASTALDO Andre, Histoire Du Droit Civil, ed. Dalloz, 2e édition, Paris, 2010.

MERLIN M., Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, vol. III, ed. Consig – Dom, Paris, 1807.

TERRE François, SIMLER Philippe, Droit civil. Les régimes matrimoniaux, ed. 6e, ed. Dalloz, Paris, 2011.

VALLIER Ernest, Le Fondement du Droit Successoral en Droit Français, ed. Librairie de la Société du Recueil Général des Lois et des Arrêts, Paris, 1902.

VASILESCU Paul, Regimuri matrimoniale, ed. Universul Juridic, București, 2009.