O viziune globală asupra situației patrimoniale a soțului supraviețuitor în dreptul roman
PDF
HTML

Cuvinte cheie

drept de uzufruct
succesiune
moștenire
vechiul drept roman
dreptul pretorian
dreptul roman imperial
succesiune legală
soț supraviețuitor

Rezumat

În prezentul studiu am efectuat o analiză a reglementărilor în materia drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor din vechiul dreptul roman, dreptul pretorian și dreptul imperial. Astfel, am pornit în cercetare de la dispozițiile Legii celor XII table, din perioada vechiului drept roman și am străbătut mai multe secole până la codificarea împăratului Iustinian din secolul al VI-lea p. Chr. Accentul s-a pus preponderent pe evidențierea contextului istoric și sociologic în care soțul supraviețuitor a beneficiat de un drept de uzufruct ca urmare a deschiderii moștenirii, respectiv a încetării regimului matrimonial aplicabil uniunii conjugale.

Am studiat, în raport cu fiecare perioadă istorică relevantă, condițiile care sunt necesar a fi întrunite pentru ca uzufructul legal să se nască în patrimoniul soțului supraviețuitor. Totuși, din motive ce țin de cursivitatea analizei am făcut precizări cu privire la dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor, dar și a succesorilor legali, în general.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.64(2019).1.2
PDF
HTML