Jurisdicțiile sportive și jurisdicțiile civile: între dicție, adicție și contra-dicție
PDF
HTML

Cuvinte cheie

justiție privată
litigii sportive
proces echitabil
dreptul sportului

Rezumat

În acord cu natura și specificul său, mișcarea sportivă federală a instituționalizat progresiv o “justiție de tip închis” care avea ca finalitate soluționarea majorității litigiilor de natură sportivă în sânul ei, după regulile procedurale stabilite și de către organism jurisdicționale interne. Rațiunile unui asemenea deziderat sunt multiple și legitime: înțelegerea naturii și a specificului litigiului, durata procedurilor, evitarea taxele judiciare, posibilitatea “alegerii” judecătorului s.a.

Justiția sportivă se prezintă astăzi ca un sistem jurisdicțional fundamentat deopotrivă pe norme juridice și norme sportive, guvernat de principiile clasice ale procesului echitabil și format din ansamblul comisiilor jurisdicționale cu competențe veritabile în juris-dictio-ul sportiv. 

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.65(2020).2.3
PDF
HTML