Secretariat

Mihaela Bîlc
0264-405300, int. 5987
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul IV

Vă rugăm ca până în data de 17 ianuarie 2016 să completaţi chestionarele de evaluare la învăţământ cu frecvență. Această evaluare are un scop statistic şi va contribui la îmbunătăţirea activităţii didactice Conform Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, art. 303, alin. (2) „Evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie.” În Codul drepturilor și obligațiilor studentului, Anexa la OMECTS nr. 3666 din 30.03.2012 este stipulat: Art. 11, alin. 1. litera i): „Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de studii urmat potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea Nr. 1

În fişierele ataşate mai jos, precum şi la secţiunea Documente găsiţi programarea examenelor  aferente semestrului 1 al anului 4.

Studenţii trebuie să opteze până în data de 17.01.2016, ora 8:00 pentru una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen. Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php). Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 14.01.2016, atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 15.01.2016, ora 12:00. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una dintre datele de examinare.

Am ataşat tematica pentru licenţă, valabilă în sesiunea iunie-iulie 2016.

Agentia universitara a Francofoniei ofera 2 stagii profesionale la Cabinetul de avocati Ruxandra Rata, Bruxelles, Belgia :

Public tinta : studenti in ultimul an de licenta sau la master
Domeniul de studiu : drept, stiinte politice, administratie publica, limbi moderne (franceza)
Durata : 2 stagii de 3 luni
Bursa acopera : 900€/luna, transport, asigurare

Apelul este deschis pana pe 20 decembrie.
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/stages-bruxelles-dans-le-cabinet-davocats-ruxandra/

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11