Secretariat

Mihaela Bîlc
0264-405300, int. 5987
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Perioada de depunere a cererilor aferente anului universitar 2023-2024

CERERILE DE PRELUNGIRE DE STUDII, REÎNMATRICULARE sau MOBILITATE(= transfer) se vor depune fizic în perioada 1 – 14 septembrie 2023, în intervalul orar 9-12,  la secretariatul anului IV.


Formularele tipizate se găsesc pe site-ul facultății, la secțiunea Formulare tipizate.

PRECIZĂRI:

 1. În cazul PRELUNGIRII STUDIILOR
- după cei 4 ani de studii, studenții care mai au examene restante (dar au acumulat cel puțin 30 de credite pe anul IV 2022-2023) pot solicita prelungirea studiilor pentru 1 an. Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăși numărul total al anilor de studii (respectiv 4).
NEDEPUNEREA CERERII până la data de 14 septembrie 2023, ora 12 (la prânz), duce la EXMATRICULAREA STUDENTULUI.


2. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:
Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licență și master) din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.
Astfel, studenţii care în anul 2022-2023 nu au acumulat minimum 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi, vor fi exmatriculați.
Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei CERERI DE REÎNMATRICULARE.
De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 15 septembrie 2023 vor fi exmatriculaţi.
Taxa de reînmatriculare este de 300 de lei.

3. În cazul mobilităţii (transferului):
A) Pentru mobilitatea de la forma de învăţământ „cu frecvenţă” la „ Învăţământ la Distanţă”,sau invers,  studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să fi acumulat minim 30 de credite în anul precedent (2022-2023).

4. În cazul mobilităţii (transferului):
A) Pentru mobilitatea de la forma de învăţământ „cu frecvenţă” la „ Învăţământ la Distanţă” sau invers, studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să fi acumulat minimum 60 de credite în anul precedent (2022-2023).
B) Pentru mobilitatea definitivă de la sau la o altă instituţie:
Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiul Universitaria (Universitatea din București, Academia de Studii Economice București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Dunărea de Jos din Galați și Universitatea Ovidius din Constanța).
Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până în primul semestru al ultimului an de studiu.
Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.
Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor.
- pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.
- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 200 lei.
Pe lângă cererea de transfer, studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11