Secretariat

Mihaela Bîlc
0264-405300, int. 5987
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Programul Euro 200

Conform Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1294/2004 cu modificările şi completările ulterioare, adresa MECS nr. 413/04.03.2015 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, actele necesare în dosarul de candidatură pentru programul EURO 200 sunt:

1. cerere tip (Anexa 2 la Normele metodologice)

2. actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie)

3. certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie)

4. adeverinţe de elev/student ale fraţilor

5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (în original)

6. declaraţie pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (sub 150 lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere)

7. adeverinţă eliberată de către facultate din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepţia studenţilor din anul I), respectiv adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii din anul I)

8. declaraţii privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip la nivel de universitate).

MENŢIUNE: Universitatea Babeş-Bolyai îşi rezervă dreptul de a cere solicitanţilor o declaraţie pe propria răspundere cum că membrii familiei nu lucrează în străinătate (se va semna la depunere).

Studenţii se vor prezenta cu dosarul complet la RECTORAT, la d-na Mihaela Ilişiu, secretar responsabil cu problemele sociale studenţeşti, până la data de 21.04.2015 (luni vineri, 9.00 – 12.00). Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Formularele tipizate sunt ataşate mai jos.

Attachments:
Download this file (Declaratie_bunuri_Euro200_2015-1.doc)Declaratie_bunuri:euro_200[ ]47 kB
Download this file (Model_CERERE-1.doc)Model_cerere_euro_200[ ]41 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11