Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul I

CERERILE DE ÎNTRERUPERE DE STUDII şi RELUAREA STUDIILOR se vor depune la secretariat, în perioada 11 - 19 septembrie 2017, între orele 9:00-12:00.

Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.

PRECIZĂRI:

1. În cazul întreruperii studiilor:

 - studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale.

2. În cazul reluării studiilor:

- studenţii care îşi reiau studiile, în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii. Pentru anul universitar 2017-2018 taxa de şcolarizare este de 3600 lei.

Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi.

Aşadar, potrivit Art.26, studenţii anului I (2016-2017) care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor (30 credite fără limba străină) vor fi exmatriculaţi. Aceştia se pot reînmatricula DOAR prin ADMITERE, în anul universitar 2017-2018 sau în anii următori.

Conform Art. 19, alin 1 din Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017 : „Finanţarea studenţilor înscrişi în  programele de studii universitare de licenţă şi master se suspendă, în cazul în care aceştia nu au obţinut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de credite transferabile. Finanţarea poate fi redobândită în anul de învăţământ următor, după obţinerea celor 60 de credite transferabile, cu condiţia ca numărul anilor de bursă să nu depăşească durata ciclului academic.

Pe perioada suspendării bursei studenţii vor studia cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare”

Consultarea notelor la examenul Introducere în dreptul civil II din data de 17.06.2017 va avea loc în data de 12.07.2017, ora 13 sala 121.

Consultarea notelor la examenul Drept instituţional al UE (ambele date) va avea loc în data de 07.07.2017, ora 16 sala 116

Notele din 30.06.2017 se vor vedea pe pagina personala dupa ora 17.

Consultarea notelor la examenul - Logica juridică (ambele date) va avea loc în data de 06.07.2017, ora 14, sala 215.

Subcategorii

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11