Asupra existenței și utilității dreptului natural: evoluția unui concept
HTML
PDF

Cuvinte cheie

drept natural
dreptate
drept pozitiv
stat de drept
revoluție
totalitarism
iunsaturalism
pozitivism juridic

Rezumat

În această lucrare, am abordat conceptul de drept natural, pornind de la analiza unora dintre primele definiții ale sale elaborate de Cicero. Avansând spre istoria recentă, am demonstrat utilitatea acestui concept în contextul confruntării cu sisteme juridice specifice regimurilor dictatoriale. În continuare, am prezentat argumente care demonstrează existența dreptului natural și i-am precizat conținutul, făcând referire la principiile generale care îl compun și care fundamentează dreptul pozitiv, și la importanța sa în ce privește respectarea drepturilor fundamentale. În ultima parte a acestei lucrări, am analizat confruntarea dintre curentul iusnaturalist și pozitivismul juridic în scopul de a sublinia și mai clar trăsăturile dreptului natural. Nu în ultimul rând, am subliniat importanța de a opta la nivel de mentalitate juridică pentru curentul iusnaturalist în vederea prevenirii sau eradicării unor sisteme juridice vădit contrare dreptului natural.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.65(2020).4.30
HTML
PDF