Propuneri
Autentificarea sau înregistrarea sunt necesare pentru a propune noi contribuții şi pentru a verifica starea propunerilor existente.

Listă de verificare pentru pregătirea propunerilor

Ca parte a procesului de depunere a propunerilor, autorilor li se cere să verifice concordanţa propunerii cu toate punctele următoare. Propunerile neconforme vor fi refuzate.
  • Materialul propus spre evaluare nu a fost anterior publicat și nici nu este transmis altei reviste în vederea publicării (sau va fi furnizată o explicație în comentariile adresate redacției).
  • Materialul transmis redacției este în unul din formatele următoare: OpenOffice, Microsoft Word, sau RTF.
  • Acolo unde sunt disponibile, URLuri complete și exacte, către referințele electronice citate, au fost inserate corespunzător.
  • Textul aderă la stilul de citare și la cerințele privind conținutul, indicate în Ghidul autorului.

Îndrumări pentru autori

Autorii trebuie să respecte Ghidul autorului și Lista abrevierilor. Pentru articolele publicate în limba engleză, regulile regăsite în „New Hart's rules”, lucrare publicată de Oxford University.

an
nr.
data planificată a apariției
ultima dată pentru transmiterea materialelor
 
2019
4
16/12/2019
12/11/2019
2020
1
16/03/2020
11/02/2020
2020
2
15/06/2020
08/05/2020
2020
3
15/09/2020
11/08/2020
2020
4
15/12/2020
06/11/2020