Secretariat

Andreea-Monica Sebe
0264-405300, int. 5910
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Anul I

Cererile-tip pentru burse DE MERIT vor fi depuse la secretariatul anului I, biroul P1, în perioada 2-20 octombrie 2017, de luni până vineri, între orele 9,00-12,00.

Formularul se găseşte ataşat mai jos.

CERERILE ŞI DOSARELE pentru BURSELE SOCIALE şi MEDICALE se vor depune la secretariatul anului I, biroul P1, în perioada 2-20 octombrie 2017, de luni până vineri, EXCLUSIV între orele 12,00-14,00.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:
1) orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.
2) studenții bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 2) celor care suferăde diabet, 3) boli maligne, 4) sindromuri de malabsorbţie grave, 5) insuficienţă renalăcronică, 6) astm bronşic, 7) epilepsie, 8) cardiopatii congenitale,9) hepatită cronică, 10)
glaucom, 11) miopie gravă, 12) boli imunologice, 13) boli rare, 14) tulburări din spectrulautist,15) boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 16) surditate,17) fibroză chistică,18) cei infestaţi cu virusul HIV sau 18) bolnavi de SIDA, 19) cei cu handicap locomotor,
20) spondilită anchilozantă sau 21) reumatism articular şi cu orice alte 21) boli cronice studenți integraliști care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.
3) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie (sau venitul minim garantat în plată),
calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni

VENITUL MAXIM ADMIS: 1.065 LEI.

Actele necesare se găsesc ataşate mai jos.

La secţiunea Documente găsiţi structura anului universitar 2017-2018, precum şi planul de învăţământ care cuprinde lista disciplinelor studiate.

În perioada 9 - 20 octombrie 2017 studenţii anului I trebuie să completeze contractul de studii şi contractul de şcolarizare.

1). Pentru completarea CONTRACTELOR de STUDII se vor parcurge următorii paşi:

- se accesează pagina personală - http://law.ubbcluj.ro/privarea/ începând cu data de 2 octombrie 2017.
- se vor completa disciplinele pe ambele semestre.
- studentul se va prezenta la la secretariatul de an pentru validarea si semnarea contractului în forma lui finală (la secretariat nu se pot face modificări) în perioada 9 - 20 octombrie 2017, între orele 9-12 după următorul program:
- săptămâna 9-13 octombrie –seria 1

- săptămâna 16-20 octombrie –seria 2

După validarea contractului NU se mai pot face modificări!

Vă rugăm să respectaţi programarea de mai sus!

Important - Numărul maxim de locuri pentru fiecare opţional este 200 şi se ocupă în ordinea completării contractelor de studii.

De asemenea, in momentul semnării contractului aveţi posibilitatea de opta pentru studierea următoarelor discipline în alte limbi:

- Economia politică se poate studia şi în limba maghiară;

- Dreptul internaţional public se poate studia şi în limba maghiară;

- Dreptul instituţional al U.E. se poate studia şi în maghiară sau engleză.

Opţiunea se va comunica secretariatului în momentul validării contractuluii de studii.

2). Contractele de ŞCOLARIZARE se ridică de la secretariat şi se completează în două exemplare.

 

În documentele ataşate mai jos veţi găsi repartizarea pe serii şi grupe a studenţilor anului I, precum şi orarul celor două serii.

Notă: Cursurile de luni, 2 octombrie 2017, de la Facultatea de chimie, nu se vor ţine.

Ceremonia de deschidere a anului universitar 2017-2018 va avea loc în data de 2 octombrie 2017, ora 14,30, sala Auditorium Maximum, str. Emmanuel de Martonne, nr. 1.

Listele PROVIZORII privind IERARHIZAREA studenţilor anului I (2016-2017) au fost afişate pe site-ul Facultăţii de Drept azi, 21.09.2017.

Studenţii care au trecut de la taxă la BUGET vor trebui să îşi confirme locul până MARŢI, 26.09.2017, la secretariatul de an între orele 9-12 prin depunerea DIPLOMEI DE BACALAUREAT în ORIGINAL .

În cazul studenţilor care sunt/au fost studenţi la altă facultate/specializare la Buget va trebui adusă adeverinţă de la cealaltă facultate în care să se specifice anii bugetaţi.

De asemenea este afişată şi lista studenţilor care nu au acumulat numărul minim de credite şi sunt propuşi pentru EXMATRICULARE.

Consultarea lucrărilor la examenul de Drept administrativ I din data de 10.09.2017 va avea loc în data de 20.09.2017, ora 11, sala 221.

Notele se vor afişa pe pagina personală azi, 19.09.2017, după ora 17.

 

Subcategorii

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11