Secretariat

Andreea-Monica Sebe
0264-405300, int. 5910
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Anul I

1. CERERILE DE CAZARE pentru ANUL II (semnate și scanate) se incarca electronic în perioada 27.07.2021 – 17.09.2021 (ora 11,59)  la urmatorul link https://forms.gle/nDPoz7nyp7eG3y7D8

2. DOSARELE pentru CAZARE pe criteriul SOCIAL ŞI MEDICAL, pentru anul I, se vor trimite în perioada 06 - 17 septembrie 2021, electronic între orele 09:00-12.00, la adresa de email:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

La CRITERIUL SOCIAL se încadrează studenţii bugetaţi ale căror familii nu au realizat în cele 3 luni (MAI, IUNIE, IULIE) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie de 1386 lei
La CRITERIUL MEDICAL se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558 din 1998, anexa ii, art. 8, lit. C.

DOSARUL pentru CAZARE pe CAZ SOCIAL va conţine:
- cererea-tip (formular tipizat anexat mai jos);
- copie după certificatul de naştere propriu şi al tuturor membrilor familiei;
- copie după certificatul de naştere al copiilor – unde este cazul;
- copie după certificatul de deces al părintelui/părinţilor;
- copie a sentinţei de divorţ a părinţilor (unde este cazul);
- adeverinţe de venit pentru fiecare membru de familie salariat pentru lunile: MAI, IUNIE, IULIE 2021;
- cupon de pensie, în cazul membrilor de familie pensionari pentru lunile: MAI, IUNIE, IULIE 2021;
- adeverinţă eliberată de AJOFM din raza domiciliului în cazul membrilor de familie şomeri;
- adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din raza de domiciliu privind veniturile realizate de solicitant și de membrii de familie majori, din profesii independente sau din cedarea folosinţei bunurilor pentru lunile: MAI, IUNIE, IULIE 2021;
- adeverinţă de la Primărie (Registrul Agricol) pentru solicitant și membrii de familie majori;
- adeverințe de la instituția de învățământ unde sunt școlarizați frații.

Dosarul pentru CAZARE pe CAZ MEDICAL va conţine:
- cererea-tip (formular tipizat anexat mai jos);
- adeverinţă medicală (pentru cazurile de boală enumerate mai jos), eliberată de unitatea sanitară la care solicitantul se află în evidenţă pentru una din următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestare HIV (SIDA), astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, leucemii, limfoame și talasemii, scheloză multiplă, ulcer gastroduodenal, ciroză hepatică, hepatită cronică, spondiloză anchilozantă (sau reumatism articular acut).

Attachments:
Download this file (cererecazare2021-2022_anul II.pdf)cererecazare2021-2022_anul II.pdf[ ]55 kB

Atașat regăsiți programarea examenelor restante pentru seiunea de toamnă (30.08-12.09.2021)

Pentru limbile străine programarea va fi transmisă ulterior pe site sau de către cadrele didactice pe platformele folosite la curs.

CERERILE DE ÎNTRERUPERE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR sau MOBILITATE(= transfer) se vor completa, semna, scana și trimite pe adresa de email a secretariatului de an (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.în perioada perioada 30 august-10 septembrie 2021. Formularele tipizate se găsesc pe site-ul facultății, la secțiunea Formulare tipizate.

PRECIZĂRI:

1. În cazul exmatriculării:

       Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licență și master) din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.

Astfel, studenţii care în anul 2020-2021 nu au acumulat minimum 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale vor fi exmatriculați.

  
Aşadar, potrivit Art.26, studenţii anului I (2020-2021) care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor (30 credite fără limba străină și educația fizică) vor fi exmatriculaţi. Aceştia se pot reînmatricula DOAR prin ADMITERE, în anul universitar 2021-2022 sau în anii următori.

De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 10.09.2021 vor fi exmatriculaţi.

2. În cazul întreruperii studiilor:

- studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite.

- întreruperea studiilor se poate aproba pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata școlarizării.

3. În cazul reluării studiilor:

- studenţii care îşi reiau studiile, în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii. Pentru anul universitar 2021-2022 taxa de şcolarizare este de 3.600 lei.

4. În cazul mobilităţii (transferului):

A) Pentru mobilitatea internă de la forma de "Învăţământ cu frecvenţă” la „Învăţământ la Distanţă”  studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să fi acumulat  60 de credite în anul precedent (2020-2021).

B) Pentru mobilitatea definitivă de la sau la o altă instituţie:

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiu.

Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până în primul semestru al ultimului an de studiu.

Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor

- pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.

- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 200 lei.

Pe lângă cererea de transfer, studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară sau o foaie matricolă.

Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.
Aşadar, potrivit Art.26, studenţii anului I (2020-2021) care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor (30 credite fără limba străină și educația fizică) vor fi exmatriculaţi. Aceştia se pot reînmatricula DOAR prin ADMITERE, în anul universitar 2021-2022 sau în anii următori.

Examinarea orală la examenul de Introducere in dreptul civil II pentru studenții restanțieri din anii 2,3,4 si prelungire de studii va avea loc in data de 13.06.2021 de la ora 09,00.

Programarea la examene pentru studentii din anii 2, 3, 4 și prelungire de studii cu restante aferente anului I, semestru II se va face utilizând aplicația de evidență a

studenților: http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php

Datele de programare sunt:

Introducere in dreptul civil II 07.06.2021,  examenul prag va fi in data de 06.06.2021 de la ora 15 iar examinarea orală(pentru toți restanțierii) in data de 13.06.2021

Drept administrativ I 18.06.2021
Drept institutional al UE 17.06.2021
Drept international public romana 27.06.2021
                                         maghiara 16.06.2021    
                                         engleza 25.06.2021
 

Studenţii trebuie să se programeze până în data de 06.06.2021, ora 8:00 a.m.

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

Neplata tranşelor scadente până la data de 03.06.2021 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe sau programare vor fi sesizate la secretariat până la data de 04.06.2021, ora 12:00. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru data de examinare.

Subcategorii

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11