simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Şcoala doctorală DREPT

Afişierul şcolii doctorale.

ANUNT

Potrivit programului de cercetare ştiinţifică, în cadrul Şcolii doctorale de Drept, DOCTORANZII AU următoarele obligaţii:

în anul I al studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand trebuie să prezinte proiectul de cercetare ştiinţifică în vederea realizării tezei de doctorat;
în anii II şi III ai studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand trebuie să prezinte câte un raport de cercetare ca urmare a activităţii de cercetare ştiinţifică.

Aşa fiind, întrucât legislaţia în vigoare impune sancţiunea exmatriculării în cazul neîndeplinirii acestor obligaţii, că în fiecare an universitar este necesar să prezentaţi aceste proiecte/rapoarte de cercetare ştiinţifică.
În acest sens, Este de recomandat să luaţi legătura cu profesorii coordonatori pentru îndeplinirea acestei obligaţii, în vederea fixării unui termen de predare a lucrărilor realizate. La fixarea termenului este necesar să aveţi în vedere faptul că profesorul coordonator trebuie să corecteze lucrarea iar mai apoi să o trimită în forma finală directorului de departament, cu cel puţin o lună înainte de data fixată pentru susţinere în comisie/departament. Susţinerea referatului în cadrul departamentului trebuie să aibă loc cel mai târziu într-un an de la data susţinerii ultimului proiect/referat. Aşa fiind, cei ce aţi mai susţinut astfel de proiecte/referate, trebuie să aveţi în vedere data susţinerii care a avut loc în anul 2017. De exemplu: dacă aţi susţinut ultimul proiect/referat în data de 14 septembrie 2017, următoarea dată de susţinere poate să fie fixată cel mai târziu la data de 13 septembrie 2018.

Susţinere publică de teză de doctorat - 2 martie 2018, ora 11,00, sala 113, Facultatea de Drept

 

Autorul tezei de doctorat: Gidro Dominic-Alexandru
Titlul tezei de doctorat : Acţiunile directe în contractele civile reglementate de noul Cod Civil. Elemente de drept comparat

Comisia de doctorat

Președinte: Conf. univ. dr. POPESCU Dan -Andrei(Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. POP Liviu (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

Referenți:
Prof. univ. dr. JUGASTRU Călina (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Conf. univ. dr. MANGU Florin-Ion(Universitatea de Vest din Timişoara)
Prof. univ. dr. POPA Ionuţ-Florin (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca

Susţinere publică de teză de doctorat - 10 noiembrie 2017, ora 12,00, sala 113, Facultatea de Drept


Autorul tezei de doctorat: Pop Cristina
Titlul tezei de doctorat ;Instrumente juridice de emancipare a femeii în materia divorțului și în cea a succesiunilor din perioada bizantină

Comisia de doctorat

Președinte: Conf. univ. dr. POPESCU Dan (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. BOB Dan Mircea (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. CIUCĂ Valeriu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Prof. univ. dr. OANCEA DAN (Universitatea din București)
Prof. univ. dr. SÂMBRIAN Teodor (Universitatea din Craiova)
Conf. univ. dr. HAROSA Marius (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca

Studenţii doctoranzi de anul I (2017-2018) vor trebui să îndeplinească următoarele formalităţi pentru înmatriculare: 


1) vor completa contractul de studii în 4 exemplare și îl vor depune la Secretariatul Școlii Drept , semnat olograf de student-doctorand şi de conducătorul de doctorat. Formularul se găseşte ataşat. Se va lista în 4 exemplare şi se va completa  exclusiv în spaţiile rămas libere . Acestea se vor semna de către doctorand ,de către conducătorul de doctorat şi se vor aduce la secretariatul doctorat (biroul P3) până Joi, 12 octombrie 2017!

Legat de contract - va trebui stabilit cu prof. conducători forma de studiu: cu frecvenţă sau fără frecvenţă şi să fie bifată căsuţa corespunzătoare din plan!

 

2) vor întocmi, împreună cu conducătorul, planul studiilor universitare de doctorat în 4 exemplare semnate olograf, utilizând oferta de Cursuri ale școlilor doctorale 2017-2018 care va fi publicată la pagina http://doctorat.ubbcluj.ro/scolile_doctorale şi pe siteul facultatii de drept -http://law.ubbcluj.ro/index.php/secretariat/scoala-doctorala. Se va lista în 4 exemplare şi se va completa exclusiv în spaţiile rămas libere . Acestea se vor semna de către doctorand ,de către conducătorul de doctorat şi se vor aduce la secretariatul doctorat (biroul P3) până  vineri 20 octombrie 2017!

 

 

3) Pentru obținerea unei legitimații de student-doctorand este necesară transmiterea la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. a unei fotografii proprii, portret, cu rezoluție
bună, în format .jpg. Legitimațiile se eliberează după 1 noiembrie 2017. Pentru încasarea bursei de doctorat, fiecare student-doctorand va depune la Institutul de Studii Doctorale un document eliberat de una din băncile în care Universitatea Babeș – Bolyai poate să facă alimentarea contului: Banca Comercială Română (BCR), Bancpost, Banca Transilvania sau Banca Română de Dezvoltare (BRD). Din document trebuie să reiasă
IBAN al contului curent pe numele studentului-doctorand, în lei. Documentul se poate transmite și scanat, de preferință în format .pdf, la adresa de e-mail doctorat@ubbcluj!

 

Informaţii

Simona Maria POP- secretar doctorat Drept - tel. 0264/450443 / email - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sau

Daria Avram -secretar responsabil de Fac de Drept de la ISD - tel 0264/405300 int 5363/email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11