simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Şcoala doctorală DREPT

Afişierul şcolii doctorale.

ÎN ZIUA DE MIERCURI, 13 MARTIE DE LA ORA 14,00 ÎN AMF. P6 (EUGENIU SPERANȚIA) VA AVEA LOC O PREZENTARE PRIVIND PROGRAMUL ERASMUS PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020.

Sunt invitați să participe toți studenții interesați!

În perioada 18 -29 martie 2019, între orele 9-12 va avea loc și depunerea dosarelor pentru mobilitățile Erasmus la secretariatul Erasmus (biroul P3 -  Simona Maria POP)  .

Actele necesare:

- fișa candidat -formular tipizat se va ridica de la secretariatul Erasmus (biroul P3) în perioada de înscrieri

- declarație pe proprie răspundere -formular tipizat se va ridica de la secretariatul Erasmus (biroul P3) în perioada de înscrieri

- situația școlară - se solicită de la secretariatul de an

- copie act de identitate

- atestat de competență lingvistică

- CV redactat în limba în care candidatul intenționează să candideze

- o scrisoare de motivare a candidaturii redactat în limba în care candidatul intenționează să candideze.

Interviul de selecție va avea loc miercuri, 3 aprilie 2019,

Detalii legate de program - http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

Susţinere publică de teză de doctorat - 14 MARTIE 2019, 11:00, sala 113, Facultatea de Drept

 Autorul tezei de doctorat: Oana - Bianca GLIGAN (c. CĂBULEA)

Titlul tezei de doctorat : ACTUL JURIDIC UNILATERAL

COMISIA DE DOCTORAT

Președinte:
Prof. univ. dr. CATANĂ Radu Nicolae (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VASILESCU Paul (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

Referenți:
Prof. univ. dr. JUGASTRU Călina (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Prof. univ. dr. CERCEL Sevastian (Universitatea din Craiova)
Conf. univ. dr. DIACONESCU Șerban (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca iar rezumatul este atasat mai jos.

Attachments:
Download this file (Rezumat teza.pdf)Rezumat teza.pdf[ ]434 kB

Doctorat anul I - precizări

1. Art.26 (2) În cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand participă în primul an al studiilor universitare de doctorat la activităţile din cadrul a 3-4 discipline de studii de doctorat. Aceste discipline se aleg în aşa fel încât toate să fie oferite în acelaşi semestru al anului universitar, mai puţin pentru disciplinele care sunt oferite de altă SD din UBB. Durata cumulată a programului de pregătire avansată nu poate depăşi 3 luni.
(3) Disciplinele din programul de pregătire al studentului-doctorand sunt stabilite de conducătorul de doctorat, în acord cu studentul-doctorand, propunerea fiind vizată de directorul SD DREPT.
(4) Disciplinele care trebuie urmate de un student-doctorand în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate pot fi alese dintre disciplinele oferite de SD DREPT sau de altă scoală doctorală din UBB, dar nu mai mult de o disciplina, care trebuie să fie relevantă pentru ştiinţele juridice.
Art. 27
(1) Pentru fiecare disciplină frecventată la UBB în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand primeşte câte o adeverinţă de participare, eliberată de titularul cursului şi contrasemnată de conducătorul său de doctorat. Dacă studentul-doctorand s-a prezentat la examenul aferent disciplinei, calificativul obţinut este menţionat în această adeverinţă. Toate adeverinţele de participare se depun la secretariatul școlii doctorale Drept de către studentul-doctorand și se vor înainta de către secretarul școlii doctorale secretariatul ISD al UBB, pentru a dovedi îndeplinirea obligaţiilor din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate.

2. Adrese de e-mail doctoranzi - 

In urma definitivarii procesului de creare al adreselor de e-mail in domeniul UBBCluj, fiecarui student doctorand i s-a asignat o adresa de e-mail de forma Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., unde TT reprezinta primele doua litere din nume, PP primele doua litere din primul prenume, iar NNNNN reprezinta numarul matricol alocat de ISD.

Pentru a utiliza adresa de e-mail va rugam sa accesati adresa http://mailbox.ubbcluj.ro

3. Important – legitimații studenți – doctoranzi

Se emit legitimațiile pentru cei din anul I (doar pentru cei care au trimis poză digitală pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).Preluarea legitimațiilor se face la Institutul de Studii Doctorale – UBB în timpul programului cu publicul (L. – V. 9 -12) fără o programare prealabilă.

Pentru studenții – doctoranzi din anii II și III schimbarea legitimațiilor de student – doctorand se va realiza în timpul programului cu publicul (L – V, 9 – 12), fără programare prealabilă începând cu 1 noiembrie 2018.

Eliberarea legitimațiilor de transport, pentru studenții – doctoranzi din anul I se face în timpul programului cu publicul (L – V, 9 – 12), la 24 de ore după depunerea unei poze de tip buletin.

Susţinere publică de teză de doctorat - 21 septembrie 2018, ora 11,00, sala 113, Facultatea de Drept

 

Autorul tezei de doctorat: Sîngeorzan Daciana-Elena
Titlul tezei de doctorat : Contractul de îngrijiri medicale

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. CATANĂ Radu (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

Comisia de doctorat

Președinte: Conf. univ. dr. POPESCU Dan -Andrei(Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

Referenți: 

Prof. univ. dr. JUGASTRU Călina (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Conf. univ. dr. MANGU Florin-Ion(Universitatea de Vest din Timişoara)
Prof. univ. dr. POPA Ionuţ-Florin (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11