simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Şcoala doctorală DREPT

Afişierul şcolii doctorale.

Susținere publică de teză de doctorat - 28 noiembrie 2019, 15:00, Amfiteatrul Aurelian Ionașcu
Autorul tezei de doctorat: ZLATI Michail George Rudolf

Titlul tezei de doctorat: Accesul neautorizat la un sistem informatic, frauda și falsul informatic

COMISIA DE DOCTORAT

Președinte:
Prof. univ. dr. STRETEANU Florin (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BOGDAN Sergiu (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ROTARU RADU Cristina (Universitatea din București)
Prof. univ. dr. CIOCLEI Valerian (Universitatea din București)
Conf. univ. dr. CHIRIȚĂ Radu (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

Pentru cursul Etica cercetării științifice, obligatoriu în semestrul 1, va avea loc o întâlnire cu prof.dr Paul Vasilescu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) -marți, 22 octombrie 2019, ora 12:00 în sala 115.

Selecția se adresează studenților aflați în anii de studiu II, III, IV nivel licență, master și doctorat.

MOBILITĂȚILE SE VOR DESFĂȘURA ÎN SEM 2 AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020, având durata de 4,5/5 luni!

Calendar de desfășurare a selecției- mobilități Erasmus
Depunerea dosarelor: 15-25 octombrie 2019, de luni până vineri, între orele 9-12 la secretariatul Erasmus al Facultății de Drept, biroul P3 (dna Simona -Maria POP)

Interviul de selecție : 29 octombrie 2019, ora 9:00, Decanat.

Afișarea rezultatelor: 30 octombrie 2019.

Compunerea dosarelor pentru interviu:
- fișa candidatului (formular-tip, document atașat)
- declaraţie pe proprie răspundere (document atașat);
- copie simplă după carte de identitate;
- situaţia şcolară (se solicită de la Institutul de Studii Doctorale);
- adeverinţă de student doctorand (se solicită de la Institutul de Studii Doctorale)

-  copie simplă - diploma de licență și diplomă de master
- certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.)(dosarul poate fi completat cu acest document ulterior) ;
- CV european în limba în care candidatul intenţionează să studieze;
- o scrisoare de motivare a candidaturii, redactată în limba în care candidatul intenţionează să studieze.

În cazul în care doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare.

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitata Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, in cazul in care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV), dintr-un interviu cu comisia de selecţie.

 Pentru detalii: Simona Maria POP (secretar Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Atașate veți găsi:

- lista mobilităților pentru semestrul II (2019-2020)

- fișa candidatului

-declarația pe proprie răspundere

Informații despre programul Erasmus -https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

Susținere publică de teză de doctorat - 13 septembrie 2019, 12:00, sala 113
Autorul tezei de doctorat: Nemeti Dan

Titlul tezei de doctorat: PRINCIPIILE ȘI EFECTELE PUBLICITĂȚII IMOBILIARE COMPARATE CU DREPTUL GERMAN

COMISIA DE DOCTORAT

Președinte:
Conf. univ. dr. ROȘIORU Felicia Cătălina (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VASILESCU Paul (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. SFERDIAN Irina (Universitatea de Vest din Timișoara)
Prof. univ. dr. DINCĂ Răzvan (Universitatea din București)
Conf. univ. dr. POPESCU Dan Andrei (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

 

Susținere publică de teză de doctorat - 13 septembrie 2019, 14:00, sala 113

Autorul tezei de doctorat: JOREA Dorin
Titlul tezei de doctorat: VOINȚA EFICIENTĂ JURIDIC

COMISIA DE DOCTORAT

Președinte:
Conf. univ. dr. POPESCU Dan Andrei (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VASILESCU Paul (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. LE FICHANT Françoise (Université de Nantes, Franta)
Referenți:
Prof. univ. dr. BUCHER Charles - Edouard (Université de Nantes, Franta)
Prof. univ. dr. UNGUREANU Carmen - Tamara (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Conf. univ. dr. TEC Lavinia - Maria (Universitatea de Vest din Timișoara)

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerile-publice-ale-tezelor-de-doctorat/?an=2019&luna=0&facultate=12&domeniu=0

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11