simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Şcoala doctorală DREPT

Afişierul şcolii doctorale.

Conform Regulamentului UBB al studiilor doctorale și al Regulamentului Școlii Doctorale Drept (art. 32) actualizate în 2020, în privința programului individual de cercetare științifică a studentului doctorand se fac următoarele precizări începând cu anul universitar curent (2019-2020) :

Pentru anii II și III ai studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand prezintă câte un RAPORT DE CERCETARE despre progresul său în cercetarea științifică și rezultatele acestei activități , fiind de programat cel puțin un raport de cercetare în fiecare an universitar. După susținerea publică a raportului de cercetare, conducătorul de doctorat întocmește un proces-verbal în care se consemnează calificativul admis sau respins, stabilit în acord cu comisia de îndrumare, precum și principalele observații și recomandări făcute de cei prezenți la susținere. În cazul în care raportul de cercetare este respins, studentul-doctorand are obligația să-l refacă,ținându-se cont că durata maximă scursă între expunerile rapoartelor de cercetare admise nu trebuie să depășească 12 luni.

Raportul de cercetare este o lucrare scrisă, elaborată de doctorand, care are ca scop să fixeze rezultatele cercetării științifice. Lucrarea scrisă se pune la dispoziția îndrumătorului de doctorat, a comisiei de îndrumare, precum și la dispoziția oricărui membru al colectivul departamentului din care face parte îndrumătorul de doctorat. Decontarea lucrării presupune susținerea publică a acesteia, organizată în Departamentul de specialitate. În acest scop, directorul de Departament e înștiințat pentru a convoca o ședință în care să fie susținut, la o dată precizată, raportul de cercetare doctorală. Raportul de cercetare se comunică de doctorand în formă electronică șefului de Departament, care îl va distribui la cerere membrilor colectivului.

Data efectivă a fiecărei expuneri este propusă de conducătorul de doctorat și se stabilește cu cei din comisia de îndrumare, în urma primirii unei solicitări scrise din partea studentului-doctorand. Conducătorul de doctorat nu poate lipsi de la nicio expunere, iar din comisia de îndrumare trebuie să fie prezenți, la fiecare expunere, cel puțin doi membri.

Anuntam deschiderea competitiei pentru BURSE DOCTORALE SI POSTDOCTORALE in cadrul proiectului POCU 124146.

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului este 2 – 13 martie 2020.

Înscrierea are loc la Facultatea de Drept (str. Avram Iancu, nr.11), et. 3, cam. 315, interval orar 09,00 – 16,00.

Mai multe informatii gasiti la :

http://ccarma.centre.ubbcluj.ro/metodologia-de-selectie-a-grupului-tinta-in-proiectul-pocu-380-6-13-124146/

sau

http://starubb.institute.ubbcluj.ro/index.php/2020/03/02/deschiderea-competitiei-de-selectie-in-proiectul-cercetare-doctorala-si-post-doctorala-de-calitate-inovativa-si-relevanta-pentru-piata-muncii/

Sunt eligibili doctoranzii inmatriculati in anul 2 la UBB și postdoctoranzii

 

Pentru orice informatii, nelamuriri sau detalii legate de selectie va rog sa va adresati Managerului de proiect:

Teodor Ioan HODOR

Facultatea de Drept, str. Avram Iancu, nr 11, etaj 3, sala 315,

Tel: 0264402782 (direct), 0264405300 (prin centrala UBB), interior 5980

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Selecția pentru a doua serie de postdoctoranzi in cadrul proiectului POCU 124146 de burse doctorale si postdoctorale - depunere dosare : 12-26 februarie 2020 (de luni până vineri între orele 9-14) - secretariat Doctorat, biroul P3, Facultatea de Drept

Facultatea de Drept, organizează admiterea la programul postdoctoral de cercetare avansată.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
- să dețină titlul de doctor;
- - titlul de doctor să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data selecției în programul postdoctoral. (Pentru candidații care au obținut titlul în universități din România, se ia în considerare data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale prin care este confirmat titlul de doctor și în care este stipulat și numele candidatului).Referitor la condiția obținerii titlului de doctor, în program vor fi admiși doar absolvenții care au obținut acest titlul după data de 1 februarie 2015 (se consideră 5 de ani de la data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale prin care este confirmat titlul de doctor și în care este stipulat și numele candidatului).
La data admiterii, persoanele care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

 

Locuri disponibile : 1

 

Dosarul de admitere la programe postdoctorale cuprinde următoarele:
Fişa de înscriere (formular tip, Anexa 1) -atașată;
Cartea de identitate (copie xerox);
Diploma de licență (copie xerox);
Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);
Diplomă de doctor – copie xerox si în original pentru conformare cu originalul;
Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații
Planul individual de cercetare avansată pentru o perioadă de 24 de luni (formular tip, Anexa 2)- atașată

ACESTE DOCUMENTE VOR FI PREDATE SECRETARIATULUI ȘCOLII DOCTORALE DREPT (BIROUL P3, PARTER) ÎN PERIOADA 12- 26 FEBRUARIE 2020, ÎN INTERVALUL ORAR 9-14.

Precizări privind informații din formularele tipizate:

- Mentor- se va alege un profesor coordonator din cadrul Școlii Doctorale Drept

- Domeniul de specializare- aici se pot alege doar 2 categorii (acestea fiind repartizate domeniului de studiu DREPT) - Tehnologia informației şi a comunicațiilor, spațiu și securitate sau Energie, mediu și schimbări climatice;

Atașate veți găsi :

- fișa de înscriere - anexa 1

- planul de cercetare- anexa 2

- Regulament programe postdoctorale

- Ordinul de ministru privind domeniile de studii postdoctorale

Informații suplimentare despre program se pot obține de la dl Teodor Ioan Hodor-
Oficiul de Management si Transfer Tehnologic si Cognitivne Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
secretar Școală Doctorală- Simona Maria POP- Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Vă mulțumim!

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11