simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

În atenția doctoranzilor anilor II și III

Conform Regulamentului UBB al studiilor doctorale și al Regulamentului Școlii Doctorale Drept (art. 32) actualizate în 2020, în privința programului individual de cercetare științifică a studentului doctorand se fac următoarele precizări începând cu anul universitar curent (2019-2020) :

Pentru anii II și III ai studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand prezintă câte un RAPORT DE CERCETARE despre progresul său în cercetarea științifică și rezultatele acestei activități , fiind de programat cel puțin un raport de cercetare în fiecare an universitar. După susținerea publică a raportului de cercetare, conducătorul de doctorat întocmește un proces-verbal în care se consemnează calificativul admis sau respins, stabilit în acord cu comisia de îndrumare, precum și principalele observații și recomandări făcute de cei prezenți la susținere. În cazul în care raportul de cercetare este respins, studentul-doctorand are obligația să-l refacă,ținându-se cont că durata maximă scursă între expunerile rapoartelor de cercetare admise nu trebuie să depășească 12 luni.

Raportul de cercetare este o lucrare scrisă, elaborată de doctorand, care are ca scop să fixeze rezultatele cercetării științifice. Lucrarea scrisă se pune la dispoziția îndrumătorului de doctorat, a comisiei de îndrumare, precum și la dispoziția oricărui membru al colectivul departamentului din care face parte îndrumătorul de doctorat. Decontarea lucrării presupune susținerea publică a acesteia, organizată în Departamentul de specialitate. În acest scop, directorul de Departament e înștiințat pentru a convoca o ședință în care să fie susținut, la o dată precizată, raportul de cercetare doctorală. Raportul de cercetare se comunică de doctorand în formă electronică șefului de Departament, care îl va distribui la cerere membrilor colectivului.

Data efectivă a fiecărei expuneri este propusă de conducătorul de doctorat și se stabilește cu cei din comisia de îndrumare, în urma primirii unei solicitări scrise din partea studentului-doctorand. Conducătorul de doctorat nu poate lipsi de la nicio expunere, iar din comisia de îndrumare trebuie să fie prezenți, la fiecare expunere, cel puțin doi membri.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11