simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

În atenţia colaboratorilor

ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR

Revista este indexată actualmente (2018) în următoarele baze de date internaţionale (BDI) recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice: EBSCOHOST, HEINONLINE şi SSRN.

Orice material destinat publicării va fi trimis, de preferinţă, în format electronic, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la redacţia revistei Caiete de Drept Penal, Facultatea de Drept, str. Av. Iancu nr. 11, cod 400089, Cluj-Napoca, în atenţia lect. univ. dr. Daniel Niţu.


Rugăm ca autorii să precizeze alături de nume, profesia şi, eventual, titlul didactic sau ştiinţific, adresa poştală şi electronică (e-mail), precum şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi..
Sursele bibliografice vor fi citate complet, menţionând iniţiala prenumelui şi numele autorului, lucrarea, editura, locul şi anul apariţiei, paginile. Abrevierile utilizate trebuie să urmeze sistemul indicat în revistă. Autorii sunt rugaţi să trimită şi un rezumat al articolului sau notei, în limba română, de aproximativ 1/2 - 1 pagină.
În cazul materialelor expediate redacţiei prin e-mail, autorii vor primi o confirmare a recepţiei în termen de 2-3 zile. Pentru a evita orice disfuncţionalităţi în transmiterea documentelor, rugăm autorii ca, în eventualitatea în care în termenul menţionat nu au primit confirmarea, să contacteze, printr-un nou mesaj, redacţia.
Fiecare material va fi înaintat colegiului de redacţie, care, în termen de cel mult 60 de zile, va lua o decizie în privinţa publicării, comunicată de îndată autorului. Autorul se obligă ca, pe durata acestui termen, iar în caz de acceptare, până la data publicării, să nu trimită acelaşi material unei alte publicaţii.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11