Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul I

Studenții care doresc sa candideze pentru funcția de student Senator în cadrul Senatului Universitaţii Babeș-Bolyai, din partea Facultăţii de Drept, trebuie sa depună până în data de 19 februarie 2018 un dosar de candidatură la Decanatul facultăţii.

Dosarul de candidatură trebuie sa conțină următoarele documente:
a) declarația de candidatură;
b) un Curriculum Vitae după modelul Europass;
c) un proiect privind dezvoltarea, managementul și inițiativele pe care dorește să le promoveze la nivelul reprezentat;
d) un raport de activitate privind realizarea obiectivelor incluse în proiectul de candidatură cu care a fost ales în mandatului anterior, dacă persoana care candidează se regăsește la final de mandat într-o funcție/structură de conducere și candidează pentru o funcție/structură similară;
e) o adeverinţă din care să rezulte apartenenţa candidatului la circumscripţia pentru care candidează (în cazul studenţilor).

Pentru orice întrebări cu privire la funcția de student Senator sau cu privire la conținutul dosarului de candidatura va rugam sa trimiteți un email pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

În data de 24 ianuarie 2018 secretariatul facultăţii este închis.

Atentie!II

Regula care spune că într-o sesiune e permisă doar o participare la examen se păstrează, iar presesiunea şi sesiunea sunt considerate, împreună, ca fiind "sesiunea de iarnă".
In cazul in care unii dintre dumneavoastră v-aţi programat la ambele date, vă rugăm să verificaţi programarea deoarece data a doua a fost ştearsă automat.

Studenţii anului I care au achitat taxa de şcolarizare prin transfer bancar trebuie să depună la Casieria Facultăţii o copie a ordinului de plată, până la data de 18.01.2018, (respectiv până la data de 11.01.2018 pentru examenele susţinute în presesiune).

IMPORTANT – în atenţia studenţilor care studiază în paralel 2 specializări în cadrul UBB sau au absolvit o altă facultate din cadrul UBB

Studenţii anului I care studiază în paralel 2 specializări în cadrul UBB sau au absolvit o altă facultate din cadrul UBB pot SĂ-ŞI ECHIVALEZE în semestrul I următoarele discipline:

- EDUCAŢIE FIZICĂ – pe baza unei adeverinţe/ foi matricole emise de cealaltă facultate în care să se precizeze calificativul obţinut

- LIMBA STRĂINĂ – pe baza unei adeverinţe/ foi matricole emise de cealaltă facultate în care să se precizeze nota şi creditele obţinute 

- OPŢIONALUL – pe baza unei adeverinţe/ foi matricole emise de cealaltă facultate în care să se precizeze nota şi creditele obţinute (minimum 4 credite)

Respectivele adeverinţe vor fi însoţite de o cerere şi se vor depune la secretariatul anului I în perioada 22 ianuarie-22 februarie 2018.

În fişierele ataşate mai jos găsiţi programarea examenelor aferente semestrului I.

 I. Pentru sesiunea de examene din perioada 22 ianuarie - 11 februarie 2018 :

Studenţii trebuie să opteze până în data de 21.01.2015, ora 8:00, pentru una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen.

Pentru examenele la disciplinele opţionale susţinute în data de 18.01.2018 (presesiune), programarea se va face până în data de 14.01.2018, ora 8:00.

Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

NEPLATA tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 18.01.2018, (respectiv până la data de 11.01.2018 pentru examenele susţinute în presesiune) atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.
Orice PROBLEME legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 19.01.2018, ora 12:00 (respectiv până în data de 12.01.2018 pentru examenele susţinute în presesiune). Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una dintre datele de examinare.

II. Pentru sesiunea de RESTANŢE din perioada 19 - 25 februarie 2018 studenţii trebuie să se programeze până în data de 18.02.2018, ora 8:00, pentru data planificată pentru fiecare examen.

Studenţii se pot prezenta la restanţele aferente semestrului I fie în sesiunea de restanţe din iarnă (19 – 25 februarie 2018), fie în sesiunea din toamnă (3 – 16 septembrie 2018).
Aşadar, programarea/prezentarea la examene în sesiunea de restanţe din iarnă atrage IMPOSIBILITATEA programării/prezentării la examene în sesiunea de restanţe din toamnă.

Subcategorii

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11