Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul I

Studenţii anului I care au achitat taxa de şcolarizare prin transfer bancar trebuie să depună la Casieria Facultăţii o copie a ordinului de plată, până la data de 18.01.2018, (respectiv până la data de 11.01.2018 pentru examenele susţinute în presesiune).

IMPORTANT – în atenţia studenţilor care studiază în paralel 2 specializări în cadrul UBB sau au absolvit o altă facultate din cadrul UBB

Studenţii anului I care studiază în paralel 2 specializări în cadrul UBB sau au absolvit o altă facultate din cadrul UBB pot SĂ-ŞI ECHIVALEZE în semestrul I următoarele discipline:

- EDUCAŢIE FIZICĂ – pe baza unei adeverinţe/ foi matricole emise de cealaltă facultate în care să se precizeze calificativul obţinut

- LIMBA STRĂINĂ – pe baza unei adeverinţe/ foi matricole emise de cealaltă facultate în care să se precizeze nota şi creditele obţinute 

- OPŢIONALUL – pe baza unei adeverinţe/ foi matricole emise de cealaltă facultate în care să se precizeze nota şi creditele obţinute (minimum 4 credite)

Respectivele adeverinţe vor fi însoţite de o cerere şi se vor depune la secretariatul anului I în perioada 22 ianuarie-22 februarie 2018.

În fişierele ataşate mai jos găsiţi programarea examenelor aferente semestrului I.

 I. Pentru sesiunea de examene din perioada 22 ianuarie - 11 februarie 2018 :

Studenţii trebuie să opteze până în data de 21.01.2015, ora 8:00, pentru una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen.

Pentru examenele la disciplinele opţionale susţinute în data de 18.01.2018 (presesiune), programarea se va face până în data de 14.01.2018, ora 8:00.

Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

NEPLATA tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 18.01.2018, (respectiv până la data de 11.01.2018 pentru examenele susţinute în presesiune) atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.
Orice PROBLEME legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 19.01.2018, ora 12:00 (respectiv până în data de 12.01.2018 pentru examenele susţinute în presesiune). Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una dintre datele de examinare.

II. Pentru sesiunea de RESTANŢE din perioada 19 - 25 februarie 2018 studenţii trebuie să se programeze până în data de 18.02.2018, ora 8:00, pentru data planificată pentru fiecare examen.

Studenţii se pot prezenta la restanţele aferente semestrului I fie în sesiunea de restanţe din iarnă (19 – 25 februarie 2018), fie în sesiunea din toamnă (3 – 16 septembrie 2018).
Aşadar, programarea/prezentarea la examene în sesiunea de restanţe din iarnă atrage IMPOSIBILITATEA programării/prezentării la examene în sesiunea de restanţe din toamnă.

Următorii studenţi sunt rugaţi să prezinte urgent la Serviciul Social al UBB (str. I. C. Brătianu nr. 14), un extras de cont pe numele lor (deschis la una dintre băncile cu care UBB-ul are conventie, respectiv BT, BRD, BCR sau BancPost), pentru ca să li se poată vira bursa:

1. Balan Maria Andreea - Drept, anul 1
2. Handrau George Codin Ionut - Drept, anul 1
3. Maierean Daniel - Drept, anul 1
4. Marthy Bottyan - Drept, anul 1
5. Popescu Cristina Maria - Drept, anul 1
6. Popovici Iuliana- Drept, anul 1
7. Varga Denisa- Drept, anul 1  şi

8..Shiman, Mykhailo M., anul 1

Studenţii cetăţeni străini sunt rugaţi să se prezinte la Secretariatul anului I, până miercuri, 8.11.2017 (între orele 9-12) cu permisul de şedere.

ORAR

Luni  9-11 grupa 119, 11-13 grupa 120 - str. Moţilor nr. 11, sala 306

Marti 12-14 grupa 114, 14-16 grupa 115 -str. Moţilor nr. 11, sala 307

Subcategorii

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11