Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul I

Pentru sesiunea de restanțe studenţii trebuie să opteze până în data de 2 septembrie 2018, ora 8:00, pentru una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen. Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php).

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă. 

Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 30 august 2018 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la Secretariat sau la Decanatul facultății până la data de 31 august 2018, ora 12:00. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una dintre datele de examinare.

Attachments:
Download this file (Programare_restante_an_1.pdf)Programare_restante_an_1.pdf[ ]107 kB

Conform ultimei grile de conversie a calificativelor in note, calificativul C1 obtinut printr-un sistem de testare international poate corespunde notei 10. In consecinta, studentii care au acest calificativ conferit printr-un certificat international si au nota 9 in catalog (numai acestia sunt vizati) sunt rugati ca in sesiunea de toamna sa se inscrie din nou in catalog la limba engleza pentru a li se trece nota 10 sub forma de marire nota.

Bianca Bretan

 

În fișierul atașat găsiți baremul de la examenul din data de 30 iunie 2018, la disciplina Drept administrativ 1.

Attachments:
Download this file (Barem_administrativ_30_iunie.pdf)Barem_administrativ_30_iunie.pdf[ ]137 kB

Cererile pentru cazarea pe perioada vacanţei de vară se vor depune în perioada 11-22 iunie 2018, la administraţia căminelor în care studenţii sunt cazaţi, iar în cazul studenţilor care nu sunt cazaţi în cămine, cererile se depun la Serviciul Social pe str. Ion I.C. Brătianu, nr.14.
Pentru îndeplinirea formalităţilor cu privire la cazare, în perioada verii, sunt necesare următoarele documente:
- Cerere tip – disponibilă online, la administraţia căminelor şi la Serviciul Social.
- Adeverinţă de student.
- Documente justificative care să susţină motivul pentru care are nevoie de cazarea (constituie un criteriu de prioritizare).

Attachments:
Download this file (Cerere_cazare_vara_2018.pdf)Cerere_cazare_vara_2018.pdf[ ]343 kB

CERERILE DE CAZARE se vor depune la secretariatele de an în perioada 11-29 iunie 2018 între orele 9-12. Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii, la secţiunea Formulare Tipizate.

DOSARELE pentru CRITERIUL SOCIAL ŞI MEDICAL se vor depune în perioada 3-14 septembrie 2018.

La CRITERIUL SOCIAL se încadrează studenţii bugetaţi ale căror familii nu realizează în cele 3 luni (mai, iunie, iulie) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (1097,34 lei).

La CRITERIUL MEDICAL se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558 din 1998, anexa ii, art. 8, lit. C.

Attachments:
Download this file (Cerere_cazare_2018_2019.pdf)Cerere_cazare_2018_2019.pdf[ ]56 kB

În fișierul atașat, precum și la secțiunea Documente, găsiți programarea examenelor aferente semestrului 2 al anului universitar 2017-2018.

Studenţii trebuie să opteze până în data de 10.06.2018, ora 8:00 pentru una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen.

Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php).

Pentru examenele la disciplinele opţionale sau la limba străină, susținute în presesiune, programarea se va face până în data de 3.06.2018, ora 8:00.

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 7 iunie 2018 (respectiv până în data de 31 mai 2018 pentru examenele susţinute în presesiune), atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.
Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 8 iunie 2018, ora 12:00. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una dintre datele de examinare.

Cererile pentru recunoaşterea notelor obținute la alte specializări urmate în cadrul UBB (discipline opționale, limbă străină sau educație fizică), însoţite de adeverinţa sau foaia matricolă doveditoare se vor depune la secretariatul anului I în perioada 11 iunie 2018 - 1 iulie 2018.

Attachments:
Download this file (Programare_examene_an1_ sem2.pdf)Programare_examene_an1_ sem2.pdf[ ]80 kB

Subcategorii

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11