Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul I

CERERILE DE ÎNTRERUPERE DE STUDII, MOBILITATE(transfer), REÎNMATRICULARE, PRELUNGIRE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR  se vor depune la Secretariatele anului de studiu, în perioada 1 – 14 septembrie 2023, în intervalul orar 9-12.

Formularele tipizate se găsesc pe site-ul facultății, la secțiunea Formulare tipizate.

PRECIZĂRI:

1. În cazul exmatriculării

       Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licență și master) din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.

Astfel, studenţii din anul 1 (2022-2023) care nu au acumulat minimum 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale vor fi exmatriculați.

Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea să se reînmatriculeze prin ADMITERE în anul universitar 2023-2024

De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 15 septembrie 2023 vor fi exmatriculaţi.

2. În cazul întreruperii studiilor:

- studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite.

- întreruperea studiilor se poate aproba pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata școlarizării.

4. În cazul mobilităţii (transferului):

A) Pentru mobilitatea de la forma de învăţământ „cu frecvenţă” la „ Învăţământ la Distanţă”,sau invers,  studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să fi acumulat minim 60 de credite în anul precedent (2022-2023).

B) Pentru mobilitatea definitivă de la sau la o altă instituţie:

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiul Universitaria (Universitatea din București, Academia de Studii Economice București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,  Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Dunărea de Jos din Galați și Universitatea Ovidius din Constanța).

Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până în primul semestru al ultimului an de studiu.

Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor.

- pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.

- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 200 lei.

Pe lângă cererea de transfer, studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară.

 Atașat aveți baremul aferent examenului de Drept administrativ I din data de 01.07.2023.

 
Attachments:
Download this file (Barem 1 iulie 2023.docx)Barem 1 iulie 2023.docx[ ]17 kB

În atașament aveți afișat orarul bibliotecii pe timp de vară.

Attachments:
Download this file (Orar de vacanță vara 2023.docx)Orar de vacanță vara 2023.docx[ ]11 kB

Consultarea lucrărilor la materiile Logică juridică și Sociologia dreptului va avea loc in data de 29 iunie 2023(joi) în sala 215 de la ora 14.

Consultarea lucrărilor la materia Introducere în dreptul civil II susținut în data de 16 iunie 2023, va fi în data de 28 iunie 2023 în sala 121 de la ora 11.

În atașament aveți baremul pentru examenul de la materia Drept administrativ 1 din data de 22 iunie 2023

Subcategorii

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11