Secretariat

Emilia Mureșan
0264-405300, int. 5927
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Anul I

Attachments:
Download this file (ORAR vară 2022-bibliotecă.pdf)ORAR vară 2022-bibliotecă.pdf[ ]83 kB

În perioada 1-25 august 2022 Secretariatul anului 1 este închis.

Pentru probleme urgente vă rugăm să vă adresați Decanatului facultății (tel. 0264-595504).

În fișierul atașat mai jos, precum și la secțiunea Documente găsiți tabelul cu datele de programare a examenelor din sesiunea de restanțe.

Studenţii trebuie să se programeze pentru sesiunea de toamnă până în data de 26 august 2022, ora 11:59 a.m.
Pentru exprimarea opțiunii, studenții vor folosi exclusiv contul instituțional (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) și vor completa formularul electronic de la următoarea adresă:

https://forms.gle/SxWmEKpGmR8ASRUdA

Acest formular se adresează doar studenților din anii 1 și 2. Studenții restanțieri din anii 3 și 4 se programează pe pagina personală, respectiv pe Studnet.

Studenții care s-au programat la examenele aferente semestrului 1, în sesiunea de restanțe din iarnă, nu se mai pot prezenta în sesiunea de restanțe din toamnă.

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

Neplata tranşelor scadente până la data de 24.08.2022 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.
Orice probleme legate de taxe sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 26.08.2022, ora 12:00. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una dintre datele de examinare.

CERERILE DE MOBILITATE (= transfer) (în 2 exemplare) se vor depune la secretariat, în perioada 29 august – 12 septembrie 2022, între orele 9:00 - 12:00.
CERERILE DE ÎNTRERUPERE DE STUDII sau RELUARE DE STUDII se vor depune la secretariat în perioada 29 august – 12 septembrie 2022, între orele 9:00 - 12:00.
Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.

PRECIZĂRI:
1. În cazul mobilităţii (transferului):
A) Pentru mobilitatea de la forma de învăţământ „cu frecvenţă” la „ învăţământ la distanţă” studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să fi acumulat minimum 30 de credite în anul precedent (2021-2022).
B) Pentru mobilitatea definitivă de la sau la o altă instituţie:
Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin mobilitate studenţii de la Universităţile din Consorțiile din care UBB și/sau facultățile fac parte.
Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până în primul semestru al ultimului an de studiu.
Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.
Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor
- pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.
- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 200 lei.
Pe lângă cererea de transfer, studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară sau o foaie matricolă.
2. În cazul întreruperii studiilor:
- studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite;
- întreruperea studiilor se poate aproba pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata școlarizării.
3. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:
Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.
Potrivit Art. 26 studenții exmatriculați din anul I nu se reînmatriculează.
Așadar, studenţii anului I (2021-2022) care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor (30 credite fără limba străină și educația fizică) vor fi exmatriculaţi. Aceştia se pot reînmatricula DOAR prin ADMITERE, în anul universitar 2022-2023 sau în anii următori.
De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 12 septembrie 2022 vor fi exmatriculaţi.

Consultarea lucrărilor la disciplina Drept administrativ 1 va avea loc joi, 7 iulie 2022, la ora 12:00, în Amfiteatrul 3 (E. Speranția) - P6.

Subcategorii

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11