Diferend între incapacitățile civile – de folosință ori de exercițiu?
PDF
HTML

Cuvinte cheie

capacitate civilă
incapacitate de exercițiu
incapacitate de folosință
persoana fizică

Rezumat

Teza preluată din anii cincizeci e că legea ar fi autorizată să limiteze capacitatea de folosință a persoanei fizice. Respingem principial această concluzie, care a devenit însă un loc comun inclusiv în dreptul civil actual, pentru că personalitatea juridică a omului nu e (atât) un artefact legal, ci (mai ales) o calitate înnăscută. Orice limitare a posibilității de a încheia unele acte juridice se poate lesne subsuma incapacităților de exercițiu, fără nicio pierdere pentru sistemul juridic. La final am inserat câteva remarci legate de Legea 17/2000, care instituie o măsură de protecție civilă a capabilului major, imposibil de justificat, dacă respectăm regulile capacității civile.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.64(2019).2.1
PDF
HTML