Actio redhibitoria și influența acesteia asupra dreptului românesc
HTML
PDF

Cuvinte cheie

actio redhibitoria
garanția pentru vicii ascunse
drept român modern
influența romană

Rezumat

Prin acest articol, autorii își propun să expună elementele esențiale ale configurației actio redhibitoria în dreptul roman și să stabilească o legătură față de mai noile prevederi din  dreptul român.

În acest scop, au fost avute în vedere reglementările din Digestele împăratului Iustinian, alături de prevederile celor mai importante legi din cea de-a doua fază a regimului turco-fanariot: Codul Calimach (1817) și Legiuirea Caragea (1818). În mod similar,  sunt expuse succint și prevederile Codului Civil din 1864 și ale Codului civil din 2009. În considerentele finale, autorii analizează influența actio redhibitoria în dreptul român actual.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.65(2020).4.21
HTML
PDF