Patria pietas – condiția juridică a copilului în familia postmodernă
HTML
PDF

Cuvinte cheie

copil
minor
autoritate părintească
exercițiul autorității părintești

Rezumat

Din motive evidente, copilul are nevoie de ocrotire și este beneficiar al ocrotirii, a părinților pe cât este posibil; pe de altă parte, el este titularul arsenalului de drepturi și libertăți ale copilului consacrate prin documente internaționale și reflectate în legislația noastră internă.

Drepturile și îndatoririle părintești privitoare la persoana și la bunurile copilului, desemnate generic prin sintagma “autoritate părintească” sunt impregnate de drepturile copilului (I) și circumstanțiază exercițiul amintitei autorități (II).

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.65(2020).4.8
HTML
PDF