Perspective asupra evoluției garanției pentru evicțiune în dreptul roman
HTML
PDF

Cuvinte cheie

garanție de evicțiune
mancipațiune
stipulație
cumpărător
drept roman

Rezumat

Garanția de evicțiune este adesea văzută ca un corolar al obligației vânzătorului de a transfera posesiunea durabilă, pașnică și utilă asupra bunurilor vândute; cu toate acestea, evoluția sa, în dreptului roman, precum și rădăcinile sale conceptuale merită o abordare detaliată. Studiul examinează auctoritas ulterior unei mancipatio, care a ajuns să desemneze, în locul actului material și concret al asistenței judiciare într-un proces, obligația de a asigura această asistență și, ulterior, actul translativ de proprietatea în virtutea căruia se naște acest tip de obligație, ținând cont de faptul că, la originile primare ale conceptului de auctoritas, se poate regăsi asistența oferită de vânzător cumpărătorului său Analiza cuprinde și extinderea progresivă a stipulatio duplae, în vânzările de rei mancipi sine mancipio, precum și în cazul transferului rei nec mancipi. Se poate observa modul în care caracteristicile procedurii auctoritas sunt conturate ca reprezentând caracteristicile unei acțiuni penale sau, mai precis, ale unei acțiuni cu o natură mixtă, recunoscută victimei unui delict privat.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.65(2020).4.9
HTML
PDF

Referințe bibliografice

E. Aguirre Cardona, E. Reigadas Lavandero, El contrato de compraventa en derecho romano, derecho civil y proyectos de unificacíon internacional, Madrid, 2014, p. 6-44;

H. Ankum, „Problems concerning laudatio auctoris and denuntiatio litis made by the buyer in classical Roman Law”, Fundamina, vol. 20, nr. 1/2014, p. 3-14;

J. Belda Mercado, „La obligatión de garantía por evicción del comprador en el derecho romano clásico”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nr. 8/2004, p. 119-140;

M.-L. Belu Magdo, Contractul de vânzare in noul Cod civil, Ed. Hamangiu, București, 2014;

M. D. Bob, Obligația contractuală în dreptul roman cu trimiteri comparative la Codul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2015;

M. D. Bob, Manual elementar de drept privat roman, ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2019;

D. Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vânzarea si schimbul, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, București, 2017;

F. Deak, L. Mihai, R. Popescu, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I. Vânzarea. Schimbul, ed. a 5-a, actualizată și completată, Ed. Universul Juridic, București, 2017;

I. Dobrinescu, „Metamorfozele proprietății și sistemul de drept neoroman”, Dreptul nr. 5/2020, p. 28-55;

I. Dobrinescu, „Dreptul de proprietate: între individualism și colectivism”, Dreptul nr. 8/2020, p. 11-33;

R. Duminică, D. Iancu, „Quelques considérations sur l‵éviction en droit comparé”, Revista Drept – Series Iurisprudentia, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, nr. 12/2009, p. 122-128;

D. A. Gidro, „Acțiunea directă a subdobânditorului împotriva primului vânzător în contextul noului Cod civil”, Revista Română de Drept Privat nr. 6/2015, p. 87-98;

P. F. Girard, Mélanges de droit romain, I. Etudes historiques sur la formation du système de la garantie d‵éviction en droit roman, Recueil Sirey, Paris, 1923;

G. Guilda, La tutela del compratore in caso di evizione fra garanzia e responsabilità. Soluzioni giurisprudenziali romane e problemi teorici attuali, Jovene Editore, Napoli, 2013;

V. Hanga, Mari legiuitori ai lumii: Hammurabi, Iustinian, Napoleon, Ed. Lumina Lex, București, 1994;

V. Hanga, „Răspunderea juridică în Legea celor XII Table”, Studii de drept românesc vol. 8 (41), nr. 3-4/1996, p. 261-273;

C. Hochart, La garantie d‵éviction dans la vente, L.G.D.J, Paris, 1993;

J. Macqueron, Histoire des obligations. Le droit romain, Faculté de Droit et de Science Politique, Aix-en-Provence, 1971;

A. Magdelain, „L‵acte juridique au cours de l‵ancien droit romain”, în Jus imperium auctoritas. Études de droit romain, Publications de L‵École Française de Rome, Roma, 1990, pp. 713-752;

Ș. Mircioiu, Transferul dreptului de proprietate prin vânzare. Studiu de drept comparat, Ed. Universul Juridic, București, 2014;

I. Popa, Contractul de vânzare-cumpărare. Studiu comparativ de doctrină și jurisprudență, ed. a 2-a, Universul Juridic, București, 2008;

I. Popa, Contracte civile. De la teorie la practică, ediția a 2-a, Ed. Universul Juridic, București, 2020;

R. Popescu, „Efectele obligației de garanție în cazul evicțiunii consumate în reglementarea noului Cod civil,” Revista Universul Juridic nr. 6/2015, p. 36-47;

I. Sferdian, „Efectele bunei-credințe asupra garanției ascendente pentru evicțiune”, postat în 20.04.2017, disponibil la adresa https://www.juridice.ro/506265/efectele-bunei-credinte-asupra-garantiei-ascendente-pentru-evictiune.html, consultată în 30.10.2020;

V. Stoica, E. Garjau, „Practical notions regarding the contractual provision of the warranty against the eviction of selling contracts”, AGORA International Journal of Juridical Sciences, nr. 2/2018, p. 85-91;

C. Toader, Evicțiunea în contractele civile, Ed. All Beck, București, 1997;

S. A. Vernea, „Warranty Against Eviction in Roman Law: A Conventional or Legal Obligation?”, în Social Economic Debates, vol. 3, nr. 1/2014, p. 66-71;

M. Vols, A. Belloir, S.M. Hoffmann, A. Zuidema, „Common Trends in Eviction Research: A Systematic Literature Review”, University of Groningen Faculty of Law Research Paper Series, nr.29, 2019, p. 23-78.