The status and liability of executive officers in the Hungarian judicial practice - with particular reference to the new legislation
PDF

Keywords

civil law
labour law
liability
executive officers
foreseeability

Abstract

Under the former Hungarian Labour Code, the employer's manager and his deputy were liable for damages caused by the violation of the rules prescribed in the context of his managerial activity according to the rules of civil law. Under the previously applicable Act on Companies either the labour law rules or the rules of the Civil Code applied to the executive officer.

According to the new Civil Code, the executive officer is liable to the legal person for damages caused to the legal person during his management activities according to the rules of liability for damages caused by breach of contract.

The management of the company may be carried out by the executive officer on the basis of an agency contract or an employment contract, according to the agreement concluded with the company.

The new legislation raises the question of whether the executive officer is liable for damage caused to the company under the rules of employment law or under the civil law rules on breach of contract.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.67(2022).4.8
PDF

References

BANKÓ Zoltán, BERKE Gyula, KISS György: Kommentár a munka törvénykönyvéhez, Wolters Kluwer, Budapest, 2017;

FERENCZ Jácint – TRENYISÁN Máté: Jogértelmezési kérdések a vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelősségének köréből In: PÁL Lajos (szerk.): A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége, Budapest, Hvg-Orac, 2017;

LŐRINCZ György: A vezető állású munkavállalókra vonatkozó eltérő rendelkezések, In: A Munka Törvénykönyve Magyarázata (Commentary to Act XXII of 1992 on the Labour Code), Complex Kiadó, Budapest, 2008;

NOCHTA Tibor: A vezető tisztségviselők magánjogi felelősségének mércéjéről és irányairól az új Ptk. alapján, Gazdaság és Jog 2013/6.;

TERCSÁK Tamás: Vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége, In: Pál Lajos (szerk.): A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége. Budapest, Hvg-Orac, 2017;

TERCSÁK Tamás: Vezető tisztségviselő jogállása, felelőssége. https://ptk2013.hu/szakcikkek/tercsak-tamas-vezeto-tisztsegviselo-jogallasa-felelossege/6424;

VÉKÁS Lajos, GÁRDOS Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer, Budapest, 2018.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.