The unconstitutionality of the provisions of art. 275 para. (1) letter b) sentence i of Romanian Law no. 31/1990 on Companies
PDF (Română)

Keywords

Article 275 para. (1) letter b); Law no. 31/1990 on companies
general meeting of shareholders
the principle of legality
predictability
subsidiarity principle
unconstitutionality

Abstract

This material brings into discussion the unconstitutionality of the provisions of Article 275 para. (1) letter b) sentence I of the Law no. 31/1990 on companies, republished. Since we are in the presence of a framework rule, which sanctions the failure to convene a general meeting of shareholders in the cases provided for by the law, we first identified those situations in which such a meeting is necessary, and then we "selected" those provisions which may complement the provisions of Article 275 para. (1) letter b, sentence I of the Law. The predictability of the legal norm and the extent to which the principle of subsidiarity is respected were then called into question, concluding that the provisions analysed are unconstitutional.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.67(2022).4.5
PDF (Română)

References

BOGDAN Sergiu, ȘERBAN Doris Alina, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Universul Juridic, București, 2020;

BODU Sebastian, Legea societăților comentată și adnotată, ed. Rosetti, București, 2017;

BUGNAR-COLDEA Oana, Excesul de legiferare în materie penală. Curtea Constituțională – posibilă „piedică” în calea acestui fenomen?, Caiete de Drept Penal nr. 3/2022, online: https://doi.org/10.24193/CDP.2022.3.2;

CÂRLESCU Neculai, Drept penal al afacerilor. Infracțiuni prevăzute în Codul penal și în legea societăților. Comentarii și explicații, ed. C. H. Beck, București 2018;

DOMOCOȘ Carmen-Adriana, Fapta omisivă și incriminarea ei în legea penală română, ed. Universul juridic, București, 2010;

STRETEANU Florin, NIȚU Daniel, Drept penal. Partea generală. Curs universitar, vol. I, ed. Universul juridic, București, 2014;

ȘCHEAUA Marius, Legea societăților comerciale nr. 31/1990 comentată și adnotată, ediția a II-a, ed. Rosetti, București, 2002.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.