Neconstituționalitatea „pretențiilor părții civile” – art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005

Abstract

Recently, the Constitutional Court ruled that the phrase "claims of the civil party" in art. 10 para. (1) of Law no. 241/2005, in the form prior to the amendments brought by Law no. 55/2021 is unconstitutional as it violates the principle of equality of arms. In this context, after a review of the changes brought over time to the provisions of art. 10 para. (1) of Law no. 241/2005 and the arguments of the Constitutional Court, we analyzed to what extent the provision declared unconstitutional violated the provisions of art. 6 of the European Convention on Human Rights or only the provisions of the Constitution by reference to the jurisprudence of the RCC.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.67(2022).2.5
PDF (Română)
HTML (Română)

References

BUGNAR-COLDEA O., Infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, Ed. Universul Juridic, București, 2021;

BUZEA N., PĂUN T., Teoria generală a infracțiunii fiscale, Institutul de Arte Grafice „Tipografica”, 1945;

CHIRIȚĂ R., Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentarii și explicații, ediția a 2-a, Ed. C. H. Beck, București, 2008;

MINEA M. Ș., COSTAȘ C. F., IONESCU D. M., Legea evaziunii fiscale. Comentarii și explicații, Ed. C. H. Beck, București, 2006;

PRADEL J., Droit Pénal Comparé, 4e édition, Ed. Dalloz, Paris, 2016.