Colectivul de redacţie

Redactor șef: conf. dr. Șerban Diaconescu   

Redactor coordonatorasist. dr. Dorin Jorea

Comitetul de redacție:

prof. dr. Mircea Dan Bob

prof. dr. Paul Vasilescu

prof. dr. Sergiu Bogdan

conf. dr. Cosmin Costaş

lector dr. Sergiu Golub

Referenți:

Michel Grimaldi - profesor, Université Paris II „Panthéon-Assas"

Denis Mazeaud - profesor, Université Paris II „Panthéon-Assas"

Bjarne Melkevik - profesor, Université Laval, Québec

Benoit Moore - profesor, Université de Montréal

Dan Chirică - profesor, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Liviu Pop - profesor emerit, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca