Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul I

Consultarea lucrărilor la materia Drept internațional public susținut în data de 12 iunie 2023 și 2 iulie 2023  va avea loc în ziua de joi, 20 iulie, ora 10, sala 115.

În fișierul atașat mai jos, precum și la secțiunea Documente găsiți tabelul cu datele de programare a examenelor aferente sesiunii de restanțe din toamnă (01-14.09.2023).

Studenţii trebuie să opteze până în data de 30 august 2023, ora 16:00, pentru data de examen din sem 1 respectiv una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen din sem. 2.
Pentru exprimarea opțiunii studenții vor folosi exclusiv contul instituțional (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) și vor completa formularul google, accesând linkul  https://forms.gle/bZPdnEWYnfPhbyMT9  care este activ în perioada 1 august - 30 august 2023, ora 16.

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea de restanțe.
Neplata tranşelor scadente până la data de 30 august 2023 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.
Orice probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 30 august 2023, ora 12:00. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una dintre datele de examinare.

IMPORTANT

Plata taxelor se poate realiza:

- fie online pe platforma UBB AcademicInfo: https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/ - secțiunea Taxe
- fie în numerar sau cu cardul la Casieria facultăţii (parter, Biroul P4), în perioada 28-30 august 2023, între orele 9-12.

Pentru probleme legate de taxe vă rugăm să vă adresați doamnei Liana Pașcadi, la nr. de telefon 0264405300, interior 5915 sau adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Consultarea lucrărilor la Drept administrativ I va avea loc în data de 10 iulie 2023 de la ora 10 în Amfiteatrul Ionașcu.

CERERILE DE ÎNTRERUPERE DE STUDII, MOBILITATE(transfer), REÎNMATRICULARE, PRELUNGIRE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR  se vor depune la Secretariatele anului de studiu, în perioada 1 – 14 septembrie 2023, în intervalul orar 9-12.

Formularele tipizate se găsesc pe site-ul facultății, la secțiunea Formulare tipizate.

PRECIZĂRI:

1. În cazul exmatriculării

       Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licență și master) din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.

Astfel, studenţii din anul 1 (2022-2023) care nu au acumulat minimum 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale vor fi exmatriculați.

Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea să se reînmatriculeze prin ADMITERE în anul universitar 2023-2024

De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 15 septembrie 2023 vor fi exmatriculaţi.

2. În cazul întreruperii studiilor:

- studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite.

- întreruperea studiilor se poate aproba pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata școlarizării.

4. În cazul mobilităţii (transferului):

A) Pentru mobilitatea de la forma de învăţământ „cu frecvenţă” la „ Învăţământ la Distanţă”,sau invers,  studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să fi acumulat minim 60 de credite în anul precedent (2022-2023).

B) Pentru mobilitatea definitivă de la sau la o altă instituţie:

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiul Universitaria (Universitatea din București, Academia de Studii Economice București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,  Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Dunărea de Jos din Galați și Universitatea Ovidius din Constanța).

Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până în primul semestru al ultimului an de studiu.

Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor.

- pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.

- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 200 lei.

Pe lângă cererea de transfer, studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară.

 Atașat aveți baremul aferent examenului de Drept administrativ I din data de 01.07.2023.

 
Attachments:
Download this file (Barem 1 iulie 2023.docx)Barem 1 iulie 2023.docx[ ]17 kB

În atașament aveți afișat orarul bibliotecii pe timp de vară.

Attachments:
Download this file (Orar de vacanță vara 2023.docx)Orar de vacanță vara 2023.docx[ ]11 kB

Subcategorii

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11