simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere master

Informaţii ce privesc concursul de admitere la masterat.

Tematica admiterii la master 2018-2019  se gaseste în secţiunea Documente 

Criteriile de admitere sunt :

La specializările: Instituţii de drept privat şi Ştiinţe penale şi criminalistică , admiterea se va face pe baza unei probe scrise, în limba română, din tematica afişată pentru fiecare specializare.

La specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor admiterea se va face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu (50% pondere în evaluare).

La specializarea Drept privat comparat admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba franceză 

La specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor - admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură.

La specializarea Drept privat al Uniunii Europene, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici).

Informaţii legate de ADMITEREA STUDENŢILOR DIN ALTE ŢĂRI găsiţi pe siteul Centrului de Cooperări Internaţionale - http://www.cci.ubbcluj.ro/ :

- Pentru candidaţii proveniţi din tările UE -http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php

-Pentru candidaţii proveniti din ţările NON UE -http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php

- Pentru candidaţii românii cu studii în străinătate -Echivalarea studiilor efectuate în străinătate de cetățenii români - https://www.cnred.edu.ro/ro

- Pentru candidaţii etnici românihttp://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/students_from_diaspora.php

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la

Corina TODEA

Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SPECIALIZĂRI MASTER:

Instituţii de drept privat, limba română, 2 sem., IF
Ştiinţe penale şi criminalistică, limba română, 2 sem., IF
Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor, limba română, 2 sem., IF
Drept privat comparat, limba franceză, 2 sem., IF
Drept privat al Uniunii Europene, limba maghiară, 2 sem., IF
Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor, limba engleză, 2 sem., IF

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializările „Instituţii de drept privat” şi „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise, în limba română, din tematica afişată pentru fiecare specializare;
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu (50% pondere în evaluare);
• La specializarea " Drept privat comparat”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba franceză (proba lingvistică obligatorie notată cu ADMIS/RESPINS)
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici).
• La specializarea " Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor” - admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură.

 IMPORTANT !

 - LA ADMITERE SE POT INSCRIE DOAR ABSOLVENŢII AVÂND DURATA STUDIILOR DE MINIM 4 ANI, NIVEL LICENTA.

IMPORTANT - Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

- Potrivit Regulamentului de admitere al facultăţii, înscrierea la concursul de admitere se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ.

 

 CALENDARUL ADMITERE MASTER, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018:

- Înscrieri – 10 - 12 septembrie 2018 între orele 9,00-12,00
- Proba scrisă/ interviu – 13 septembrie 2018
- Afişarea rezultatelor – 17 septembrie 2018
- Perioadă de contestaţii şi afişarea rezultatelor finale – 17 - 18 septembrie 2018
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 19 - 20 septembrie 2018 între orele 9,00-12,00

TAXE

Taxa de şcolarizare: 3600 lei

Taxa de admitere este de 250 lei

 PROCEDURĂ

În acest an înscrierea la concursul de admitere LA MASTER presupune parcurgerea următorilor paşi :

1.Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă: law.ubbcluj.ro/admitere

2.Achitarea taxelor de înscriere şi procesare

3.Depunerea dosarului cu actele prevazute mai jos

4. Prezentarea la examenul/interviul de admitere

Acte necesare înscrierii la concursul de admitere la masterat

INAINTE DE A DEPUNE DOSARUL VA TREBUI SA VA INSCRIETI ONLINE PE SITE - http://law.ubbcluj.ro/admitere/

 1.Diploma de bacalaureat în copie şi originalul pentru a fi legalizată la facultate 

2. Diploma de licenţă în copie şi originalul pentru a fi legalizată la facultate

3. Suplimentul la diploma sau  foaia matricolă, în copie şi originalul pentru a fi legalizată la facultate 

Absolvenţii din promoţia 2018 pot prezenta în locul diplomei de licenţă şi a foii matricole o adeverinţă din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studiu din facultate.

4.Copie simplă de pe certificatul de competenţă lingvistică 

5.Certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizat la facultate

6.Copie simplă buletin/carte de identitate

7.Două fotografii tip buletin de identitate

8.Chitanţa de plată a taxelor de înscriere (250 lei- se achită la casieria facultăţii -biroul P 5).

9. Dosar plic

Daca este cazul - Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de inscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic (în activitate); - se va achita doar taxa de 30 lei

Alte acte (în funcţie de specializarea masteratului)

 

10. Curriculum vitae (format Europass):

- în limba franceză – pentru specializarea Drept privat comparat 

- în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene 

- în limba română sau engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor 

- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

 

11. Scrisoarea de intenţie :

- în limba franceză – pentru specializarea Drept privat comparat 

-în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene 

-în limba engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (maximul 3000 de caractere incluzând spaţiile)/

- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

 

12. Scrisoare de recomandare atestând cunoașterea de catre angajator, coordonator, persoana decident in organizaţia la care s-a desfaşurat voluntariatul etc. a calitatilor personale si profesionale ale candidatului, care trebuie exemplificate. Trebuie sa provina din afara mediului universitar clujean şi alte documente suport, considerate ca oferind avantaj competitiv candidatului - pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor.

 13 Suplimentul la diploma, foaia matricola (copie) sau situația școallară (pentru absolvenții 2018)-  pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

 

OBLIGATORIU PENTRU TOATE MASTERATELE 
Competenţa lingvistică este atestată de Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B2 sau min. 17 de puncte din Cadrul european comun de referinţ㠏al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii.

Sunt valabile de asemenea şi certificatele internaţionale

Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare

Potrivit Regulamentului de admitere al facultăţii, înscrierea la concursul de admitere se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ.

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII-MASTER
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

În documentele ataşate veţi găsi baremele pentru examenul de admitere la Ştiinte penale şi criminalistică şi Instituţii de drept privat.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11