simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Şcoala doctorală DREPT

Afişierul şcolii doctorale.

CALENDAR DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI – mobilităţi Erasmus

Nivel D (doctorat):

Depunerea dosarelor: 11–21 octombrie 2016, la Decanat

Compunerea dosarelor pentru interviu:
- fişa candidatului (formular-tip, se ridică de la secretariat);
- declaraţie pe proprie răspundere (formular-tip, se ridică de la secretariat);
- copie simplă după carte de identitate;
- situaţia şcolară;
- atestat de competenţă lingvistică;
- CV în limba în care candidatul intenţionează să studieze;
- o scrisoare de motivare a candidaturii.

Interviul: 25 octombrie 2016, ora 13
Afişarea rezultatelor: 26 octombrie 2016

Pentru detalii: Diana Botău (coordonator Erasmus, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) sau Aura Bedelean (secretar şef, luni-vineri 9-12, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Dosarele se vor depune în perioada 3-6 noiembrie 2015, între 9-12, la Decanat.

Interviul va avea loc în data de 9 noiembrie 2015, ora 14, la Decanat.

Doctorat anul I - precizări

Art. 26

(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate trebuie să fie relevant pentru subiectul de cercetare al tezei de doctorat şi nu trebuie să afecteze în mod negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare ştiinţifică.

(2) În cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand participă în primul an al studiilor universitare de doctorat la activităţile din cadrul a 3-4 discipline de studii de doctorat. Aceste discipline se aleg în aşa fel încât toate să fie oferite în acelaşi semestru al anului universitar, mai puţin pentru disciplinele care sunt oferite de altă SD din UBB. Durata cumulată a programului de pregătire avansată nu poate depăşi 3 luni.

(3) Disciplinele din programul de pregătire al studentului-doctorand sunt stabilite de conducătorul de doctorat, în acord cu studentul-doctorand, propunerea fiind vizată de directorul SD DREPT.

(4) Disciplinele care trebuie urmate de un student-doctorand în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate pot fi alese dintre disciplinele oferite de SD DREPT sau de altă scoală doctorală din UBB, dar nu mai mult de o disciplina, care trebuie să fie relevantă pentru ştiinţele juridice.

Art. 27

(1) Pentru fiecare disciplină frecventată la UBB în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand primeşte câte o adeverinţă de participare, eliberată de titularul cursului şi contrasemnată de conducătorul său de doctorat. Dacă studentul-doctorand s-a prezentat la examenul aferent disciplinei, calificativul obţinut este menţionat în această adeverinţă. Toate adeverinţele de participare se depun de studentul-doctorand la secretariatul ISD al UBB, pentru a dovedi îndeplinirea obligaţiilor din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate.

În  fişierele ataşate mai jos veţi găsi planul studiilor doctorale 2015-2016, precum şi orarul.

Vă anunțăm că Institutul de Studii Doctorale vă poate elibera la cerere Legitimația de student pentru reducerea la transport - model MEN și carnete cu cupoane pentru reducerea cu 50% la transportul cu compania CFR Călători. 

Au dreptul să folosească aceste documente cetățenii până la împlinirea vârstei de 26 ani.

Pentru aceasta, vă rugăm să trimiteți la Institutul de Studii Doctorale o fotografie pe hârtie fotografică 2 cm x 3 cm.

Documente se vor elibera doar personal, începând de joi, 27 noiembrie 2014, prezentând:

  • cartea de identitate
  • legitimația de student-doctorand eliberată de Institutul de Studii Doctorale.

Programul eliberărilor:

Începând din data de 2 decembrie 2014, în fiecare zi lucrătoare de:

  • Marți - între orele 9:00 și 12:00
  • Miercuri - între orele 9:00 și 12:00
  • Joi - între orele 9:00 și 12:00

În funcție de numărul solicitărilor, documentele menționate se vor elibera pe loc sau a doua zi.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11