Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul3@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Anul III

În fișierul de mai jos, precum și la secțiunea Documente, găsiți tabelul cu programarea examenelor aferente sesiunii de restanțe.
Studenţii trebuie să se programeze până în data de 29 august 2021, dimineața, ora 8:00 a.m.
Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php).
Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.
Neplata tranşelor scadente până la data de 26 august 2021 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.
Orice problemă legată de taxe sau programare vor fi sesizate la secretariat până la data de

27 august 2021, ora 12:00.

 Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru data de examinare.

Attachments:
Download this file (Sesiune Restante AN 3.pdf)Sesiune Restante AN 3.pdf[ ]362 kB

CERERILE DE CAZARE se vor completa în perioada 07.06.2021 – 17.09.2021.

Pentru completarea cererii de cazare se vor parcurge următorii paşi:

1. Se accesează pagina personală- http://law.ubbcluj.ro/privarea/
2. Se accesează secțiunea Cazare unde se completează datele necesare.

DOSARELE pentru CAZARE pe criteriul SOCIAL ŞI MEDICAL

Pentru Anul IV- an universitar 2021-2022 dosarele se vor depune în perioada 06 - 17 septembrie 2021,  la secretariatul anului de studiu P3, cu o programare în prealabil pe Calendly.


La CRITERIUL SOCIAL se încadrează studenţii bugetaţi ale căror familii nu realizează în cele 3 luni (MAI, IUNIE, IULIE) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie.

La CRITERIUL MEDICAL se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558 din 1998, anexa ii, art. 8, lit. C.

DOSARUL pentru CAZARE pe CAZ SOCIAL se va depune la secretariat şi va conţine:
- cererea (formular completat pe pagina personală);
- copie după certificatul de naştere propriu şi al tuturor membrilor familiei;
- copie după certificatul de naştere al copiilor – unde este cazul;
- copie după certificatul de deces al părintelui/părinţilor;
- copie a sentinţei de divorţ a părinţilor (unde este cazul);
- adeverinţe de venit pentru fiecare membru de familie salariat pentru lunile: MAI, IUNIE, IULIE 2021;
- cupon de pensie, în cazul membrilor de familie pensionari pentru lunile: MAI, IUNIE, IULIE 2021;
- adeverinţă eliberată de AJOFM din raza domiciliului în cazul membrilor de familie şomeri;
- adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din raza de domiciliu privind veniturile realizate de solicitant și de membrii de familie majori, din profesii independente sau din cedarea folosinţei bunurilor pentru lunile: MAI, IUNIE, IULIE 2021
- adeverinţă de la Primărie (Registrul Agricol) pentru solicitant și membrii de familie majori;
- adeverințe de la instituția de învătământ unde sunt școlarizați frații.

Dosarul pentru CAZARE pe CAZ MEDICAL se va depune la secretariat şi va conţine:
- cererea (formular completat pe pagina personală)
- adeverinţă medicală (pentru cazurile de boală enumerate mai jos), eliberată de unitatea sanitară la care solicitantul se află în evidenţă pentru una din următoarele boli:TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestare HIV (SIDA), astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, leucemii, limfoamele și talasemiile, scheloză multiplă, ulcer gastroduodenal, ciroză hepatică, hepatită cronică, spondiloză anchilozantă (sau reumatism).

Documentul medical va fi vizat şi de medicul de familie sau de medicul din cadrul UBB  (cabinetul medical este în cadrul Căminului Sport XXI – str. Pandurilor nr. 7).

Examinarea orală la examenul de Introducere in dreptul civil II pentru studenții restanțieri din anii 2,3,4 si prelungire de studii va avea loc in data de 13.06.2021 conform graficului afisat pe site la anul I si in documentul atașat.

Attachments:
Download this file (Introducere in dreptul civil.xls)Introducere in dreptul civil.xls[ ]39 kB

Pentru participarea la examenul de la Drept penal. Partea  specială(II)

CODUL CLASEI ESTE: pkdpbtz
 
 
 
 
 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11