Secretariat

Andreea-Monica Sebe
0264-405300, int. 5910
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

CDP - Cuprins

CUPRINS CDP 2/2021

I. DOCTRINĂ

Lavinia Valeria Lefterache, Minoritatea în Codurile penale (1864-2021). Scurt istoric al vocabularului juridic: de la coconi la minori, de la pricepere la discernământ, de la greşeală la infracţiune şi de la certarea cu măsură la măsurile educative

Laurenţiu-Vasile Negrean, Aspecte problematice şi de actualitate privitoare la infracţiunile electorale. Împiedicarea exercitării drepturilor electorale şi coruperea alegătorilor

Filip-Andrei Lariu, Competenţa universală ca mijloc de reprimare a infracţiunilor internaţionale

Cristian Cupşe, Infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Răzvan Anghel, Mărturia mincinoasă ulterior deciziei Curţii Constituţionale nr. 236/2020. Dreptul martorului la tăcere şi dreptul de a nu se autoincrimina. O notă critică la Decizia penală nr. 413/A/2021 a Curţii de Apel Cluj

 

CUPRINS CDP 1/2021

I. DOCTRINĂ

Raul Alexandru Nestor, Exigenţe de ordin probator pentru stabilirea alcoolemiei în cazul infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

Călin Radu Bogdan, Evaziune fiscală. Infracţiune de rezultat sau infracţiune de pericol?

Clement-Mihai Resmeriţă, Consideraţii privind data săvârşirii infracţiunilor de corupţie comise prin realizarea mai multor modalităţi alternative

Ioana Aniţulesei, Infracţiunea prevăzută de art. 4 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri – deţinerea de droguri pentru propriul consum, fără drept. Tempoul constituţionalităţii sau neconstituţionalităţii în apogeul unei ere

Cosmin-Daniel Bulea, Cooperarea judiciară în materie penală şi respectarea drepturilor omului. Probleme actuale. Probele electronice

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Fals intelectual. Renunţare la aplicarea pedepsei. Netemeinicie

Cristian-Valentin Ştefan, Din nou despre impunerea pedepsei accesorii în cazul concursului de infracţiuni

CUPRINS CDP 4/2020

I. DOCTRINĂ

Valentina Dipşe, Unele reflecţii asupra conceptului de omisiune

Mihai Ştefan Ghica, Perspectiva istorică asupra incriminării abuzului în serviciu în România

Răzvan-Adrian Truşcă, Violenţa sportivă

Octavian Bochiş, Scurte consideraţii privind măsurile preventive aplicate minorilor

Paul Ghiban, Parcurgerea formală a procedurii abreviate - condiţii. Consecinţe. Remedii

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Fals în înscrisuri sub semnătură privată. 1. Contribuirea cu acte de sprijin la falsificarea unui înscris sub semnătură privată. Folosirea înscrisului sub semnătură privată falsificat. Forma de participaţie penală. 2. Contribuirea, în două împrejurări, la falsificarea a două înscrisuri sub semnătură privată. Folosirea, într-o împrejurare, a celor două înscrisuri sub semnătură privată falsificate. Numărul actelor materiale

Cristian-Valentin Ştefan, Înşelăciune privind asigurările. 1. Urmare imediată 2. Condiţia ca bunul să fie asigurat

CUPRINS CDP 3/2020

I. DOCTRINĂ

Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr, Inaplicabilitatea măsurii preventive prevăzute de art. 493 alin. (1) lit. a) C.proc.pen. cu privire la dizolvarea sau lichidarea persoanei juridice în procedura de insolvenţă

Dorel Herinean, Cauza justificativă a consimţământului exprimat de persoane juridice

Raul Alexandru Nestor, Aspecte de practică judiciară privind procedura şi efectele declaraţiei de abţinere a unei întregi instanţe

George Pelican, Aspecte controversate privind aparenta încălcare a principiului ne bis in idem

Cristiana Petre, Prescripţia răspunderii penale în urma deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018

Anca Vlad, Aspecte actuale privind reabilitarea

 

II. JURISPRUDENŢĂ

C.-V- Ştefan, Mandat european de arestare. Motivul opţional de refuz vizând săvârşirea infracţiunii pe teritoriul României. Criterii şi repere în funcţie de care instanţa se pronunţă asupra executării

C.-V- Ştefan, Recidivă postexecutorie. Pedepse anterioare succesive. Calculul duratei termenului de reabilitare judecătorească

CUPRINS CDP 2/2020

 

I. DOCTRINĂ

M. Caterini, Provocările dreptului penal în faţa noilor mijloace de informare în masă

N. Volonciu, C. Marin, Strămutarea şi desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei în reglementarea procesual penală actualmente în vigoare

S.I. Pelea, Ne bis in idem – cumulul unor proceduri penale şi fiscale sau administrative. Cazul Italiei

G.-I. Ioan, Sancţiunea nulităţii şi excluderea probelor în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

C.-M. Resmeriţă, Excluderea probelor obţinute prin punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică în procesul penal

 

II. JURISPRUDENŢĂ

C.-V- Ştefan, Impunerea pedepsei accesorii în cazul concursului de infracţiuni

CUPRINS CDP 1/2020

 

I. DOCTRINĂ

N. Volonciu, C. Marin, Aspecte teoretice, legislative şi de practică judiciară privind reluarea urmăririi penale

O. Bugnar, Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. (Im)posibilitatea reţinerii infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a din Legea nr. 241/2005  în cazul în care bunul sau sursa impozabilă provine din săvârşirea unei infracţiuni sau în cazul comercializării unor astfel de bunuri

C. Tomuleţ, Conformitatea dintre principalele curente existente în domeniul interpretării judiciare şi exigenţele principiul legalităţii

G. Sas,  Consecinţele problematice ale aplicării încrederii şi recunoaşterii reciproce în contextul mandatului european de arestare

II. JURISPRUDENŢĂ

C.-V. Ştefan, (1) Faptă tipică şi antijuridică îndreptată împotriva siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Imposibilitatea confiscării vehiculului condus de subiectul activ. (2) Faptă tipică şi antijuridică pentru care prin rechizitoriu s-a dispus clasarea. Confiscare. Competenţă şi procedură

D. Niţu, Procedura plângerii contra soluţiei de netrimitere în judecată. Titularii cererii. Strămutare. Admisibilitate

C.-V. Ştefan, Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2019

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11