Secretariat

Emilia Mureșan
0264-405300, int. 5927
anul2@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Uncategorised

law 01Începuturile învăţământului juridic din Cluj datează de la sfârşitul secolului al XVI-lea. Timp de peste trei secole acesta s-a desfăşurat în limbile latină, germană şi maghiară. Începând cu anul 1919, după unirea Transilvaniei cu România, predarea se face în limba română. Printre primele cadre didactice ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Daciei Superioare s-au remarcat personalităţi cu renume în domeniul dreptului, precum: prof. Victor Onişor, autor al primului manual de drept administrativ complet din ţară, prof. Traian Pop, penalist şi criminolog cu o vastă activitate în cele două domenii, prof. Romulus Boilă, specialist in dreptul constituţional, Ion Cătuneanu, profesor de drept roman, Vasile Dimitriu, profesor de drept comercial şi primul rector ales al universităţii clujene, Camil Negrea, profesor de drept civil local şi, de asemenea, rector al universităţii, Emil Haţieganu, fost membru de onoare al Academiei Române.

În 1934 Facultatea de Drept din Oradea s-a unit cu cea din Cluj. Colectivul profesoral s-a completat atunci cu cadre didactice de valoare, dintre care s-au remarcat prof. Aurelian Ionaşcu, prolific autor în domeniul dreptului civil, prof. Eugeniu Speranţia, autor al unor lucrări de referinţă în istoria fiosofiei juridice, sociologie şi logică juridică, prof. George Sofronie, autor al unor importante lucrări de drept internaţional public, prof. Victor Cădere, care a fost ales membru corespondent al Institutului Franţei. În perioada interbelică au devenit profesori ai universităţii clujene şi alte personalităţi remarcabile care au publicat cărţi şi articole în Franţa, Germania, Italia şi alte ţări europene, fiind cunoscuţi şi apreciaţi în mediul academic internaţional. Tot atunci a început să activeze, la catedrele de drept constituţional şi administrativ, prof. Tudor Drăganu, care a devenit unul dintre cei mai reputaţi autori în aceste domenii, fiind ales, după război, preşedinte sau vicepreşedinte al mai multor organizaţii internaţionale.

În vara anului 1940, în urma Dictatului de la Viena, Facultatea de Drept, împreună cu alte facultăți ale universității clujene, s-a mutat la Sibiu. După reintegrarea Transilvaniei de Nord în România, universitatea a revenit la Cluj, începând cu anul universitar 1945-1946. Pentru o perioadă de timp, în Cluj au funcționat două facultăți de drept, în cadrul celor două universități: "Victor Babeș", cu predare în limba română, și "Janos Bolyai", cu predare în limba maghiară. Cele două universități, respectiv cele două facultăți de drept, s-au unit în anul 1959.

De-a lungul perioadei postbelice, cadre didactice de prestigiu au continuat tradiția școlii juridice clujene, predând, alături de disciplinele tradiționale, o serie de discipline noi, publicând numeroase cursuri, tratate, monografii, studii.

După 1989, în contextul profundelor transformări politice și sociale pe care le parcurge România, și în Facultatea de Drept au avut loc schimbări majore. A crescut spectaculos numărul de studenți și au fost angajate noi cadre didactice de valoare. S-a restructurat curricula universitară, înnoindu-se și diversificându-se oferta de cursuri, conținutul acestora, precum și metodele de predare-învățare. Au fost inițiate noi programe universitare, respectiv secția de Drept comunitar, la nivel licență, precum și trei programe de masterat. S-a dezvoltat profilul multicultural al facultății, crescând numărul studenților ce aparțin diferitelor etnii din România, oferindu-se cursuri în limbi de circulație internațională, precum și în limba maghiară. Beneficiind de larga deschidere internațională a Universității "Babeș-Bolyai", Facultatea de Drept și-a amplificat relațiile de colaborare cu universități europene și americane, în cadrul unor programe cu finanțare din partea Uniunii Europene, a Băncii Mondiale și a altor instituții.

...

Prof. univ. dr. Liviu Pop

Profesor emerit

Studii

Licenţiat în drept.

Doctor în Drept –Universitatea Babeş –Bolyai, 1977, sub îndrumarea prof. univ.dr. doc. Aurelian Ionaşcu

Stagii de pregatire si documentare

Franţa-Universitatea Paris II Pantheon Assas-2000, 2002, 2004, 2005, 2006,2011;

Spania-Universitatea Zaragoza-2001;

Franţa- Dijon- 2000;

Belgia-Universitatea Liberă din Bruxelles-1993, 1999;

Italia-Universitatea din Pisa, 1998;

Scoţia-Universitatea Edinburgh-1991.

Activitati didactice la Facultatea de Drept

Profesor emerit al Universităţii „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca. Drept civil. Teoriagenerala a obligatiilor.

Alte activitati didactice

Conducător de doctorat din anul 1994.

Domenii de cercetare

Drept civil.

Publicatii

24 de volume: manuale universitare, monografii, tratate, culegeri de studii;peste 100 de articole, studii, note şi comentarii publicate în reviste de prestigiu,dintre care 5 în străinătate.

Dintre acestea sunt de reţinut:

1. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex,Bucureşti, 1996, 320 pagini;

2. Contractele Comerciale, vol. I-II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1977 (încolaborare), 805 pagini;

3. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, tratat, Editura Lumina Lex,Bucureşti, 1998, 512 pagini;

4. Drept civil. Drepturi reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureşti,2006 (în colaborare) 392 pagini;

5. Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol I, Regimul juridic general sau fiinţaobligaţiilor civile, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006, 587 pagini;

6. Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol II, Contractul, Editura UniversulJuridic, Bucureşti, 2009, 826 pagini;

7. Contribuţii la studiul obligaţiilor civile, Culegere de studii, EdituraUniversul juridic, Bucureşti, 2010, 518 pagini;.

8. Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul juridic,Bucureşti, 2012, în colaborare, 892 pagini;

9. Tabloul general al răspunderii civile în textele noului Cod civil, Revistaromână de drept privat nr. 1/2010, p. 143-232;

10. Executarea contractului sub autoritatea principiului solidarismuluicontractual, Revista Dreptul nr. 7/2011, p. 72-110

Alte responsabilitati profesionale si administrative

-Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1996-2004;

-Şeful Catedrei de drept privat, Facultatea de Drept, 1990-1991, 1996-2000,2004-2012;

-Redactor şef al Revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Jurisprudentia, Cluj-Napoca, 1996-2004;

-Membru al Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, 1996-2012

-Judecător la Curtea de Apel Cluj, 1993-1996;

-Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi CertificatelorUniversitare din România, 1994-2010;

-Membru în Comisia „Drept" a Consiliului Naţional de Evaluare Academică dinRomânia, 1993-2005;

-Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera deComerţ şi Industrie a Romaniei;

-Avocat în Baroul de Avocaţi Cluj;

-Membru în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii (2005-2010);

-Preşedintele Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj;

-Membru în consiliul ştiinţific, consiliul de onoare sau, după caz, în colegiul deredacţie al revistelor: Revista română de drept privat; Curierul judiciar, RevistaStudia Universitatis „Babeş-Bolyai", series jurisprudentia; Revista română dearbitraj; Buletinul notarilor publici; Revista de cultură „Tabor" (Cluj-Napoca).

Membru al unor institutii nationale/internationaleAcademiei Privatistilor Europeni, Pavia, Italia, 2001

Premii, distinctii

-Decorat de preşedintele României cu Ordinul Naţional „Steaua României" în gradde Cavaler, 2002;

-DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii de Vest din Timişoara, 2003;

-PROFESOR HONORIS CAUSA al Universităţii din Bucureşti, 2011;

-Premiul „Victor Dan Zlătescu" al Uniunii Juriştilor din România pe anul 2006,pentru lucrarea „Tratat de drept civil. Obligaţiile. Regimul juridic general" EdituraC. H. Beck, Bucureşti, 2006;

-Diploma de Excelenţă Ştiinţifică pentru realizări ştiinţifice deosebite aUniversităţii „Babeş-Bolyai", pe anul 2006:

-Diploma de excelenţă şi Medalia de aur a Universităţii de Vest din Timişoara peanul 2007;

-Premiul cercetării ştiinţifice pe anul 2009 al Universităţii „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca;

-Premiul „Mihail Eliescu" pe anul 2009 al Uniunii Juriştilor din România pentrulucrarea „Contractul", Editura Universul Juridic 2009;

-Diploma „Personalitate de excelenţă" a Universităţii „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, 2010;

-Premiul „Traian Ionaşcu" al Revistei române de drept privat pe anul 2009 pentrulucrarea „Tratat de drept civil. Obligaţiile. vol II, Contractul" Editura UniversulJuridic, noiembrie 2010;

-Titlul şi medalia „Senior al Clujului", februarie 2011;

-Medalia de Aur a Universităţii „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, 19 decembrie 2011;

-Profesor emerit al Universităţii „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, martie 2012.

Referinţe

-Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,2000, p. 258-259;

-Personalităţi clujene contemporane, vol I, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005, p.287-295;

-In honorem Corneliu Bîrsan, Liviu Pop, „Culegere de Studii", Editura Rosetti,Bucureşti, 2006;

-Dan Fornade, Personalităţi clujene (1800-2007), Dicţionar ilustrat, Casa Cărţii deŞtiinţă, Cluj-Napoca, 2007, p. 479-480;

-Cristian Colceriu, Elite clujene contemporane, Editura Cear Vision, Cluj-Napoca,2009, p. 833-850.

Limbi straine cunoscute

Franceza

Contact:Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Drept Cluj-Napoca

str. Avram Iancu, nr. 11, Cluj-Napoca

Telefon 0264-595504

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11