Secretariat

Andreea-Monica Sebe
0264-405300, int. 5910
anul3@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Model pagina personala staff

...

Prof. univ. dr. Liviu Pop

Profesor emerit

Studii

Licenţiat în drept.

Doctor în Drept –Universitatea Babeş –Bolyai, 1977, sub îndrumarea prof. univ.dr. doc. Aurelian Ionaşcu

Stagii de pregatire si documentare

Franţa-Universitatea Paris II Pantheon Assas-2000, 2002, 2004, 2005, 2006,2011;

Spania-Universitatea Zaragoza-2001;

Franţa- Dijon- 2000;

Belgia-Universitatea Liberă din Bruxelles-1993, 1999;

Italia-Universitatea din Pisa, 1998;

Scoţia-Universitatea Edinburgh-1991.

Activitati didactice la Facultatea de Drept

Profesor emerit al Universităţii „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca. Drept civil. Teoriagenerala a obligatiilor.

Alte activitati didactice

Conducător de doctorat din anul 1994.

Domenii de cercetare

Drept civil.

Publicatii

24 de volume: manuale universitare, monografii, tratate, culegeri de studii;peste 100 de articole, studii, note şi comentarii publicate în reviste de prestigiu,dintre care 5 în străinătate.

Dintre acestea sunt de reţinut:

1. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex,Bucureşti, 1996, 320 pagini;

2. Contractele Comerciale, vol. I-II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1977 (încolaborare), 805 pagini;

3. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, tratat, Editura Lumina Lex,Bucureşti, 1998, 512 pagini;

4. Drept civil. Drepturi reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureşti,2006 (în colaborare) 392 pagini;

5. Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol I, Regimul juridic general sau fiinţaobligaţiilor civile, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006, 587 pagini;

6. Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol II, Contractul, Editura UniversulJuridic, Bucureşti, 2009, 826 pagini;

7. Contribuţii la studiul obligaţiilor civile, Culegere de studii, EdituraUniversul juridic, Bucureşti, 2010, 518 pagini;.

8. Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul juridic,Bucureşti, 2012, în colaborare, 892 pagini;

9. Tabloul general al răspunderii civile în textele noului Cod civil, Revistaromână de drept privat nr. 1/2010, p. 143-232;

10. Executarea contractului sub autoritatea principiului solidarismuluicontractual, Revista Dreptul nr. 7/2011, p. 72-110

Alte responsabilitati profesionale si administrative

-Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1996-2004;

-Şeful Catedrei de drept privat, Facultatea de Drept, 1990-1991, 1996-2000,2004-2012;

-Redactor şef al Revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Jurisprudentia, Cluj-Napoca, 1996-2004;

-Membru al Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, 1996-2012

-Judecător la Curtea de Apel Cluj, 1993-1996;

-Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi CertificatelorUniversitare din România, 1994-2010;

-Membru în Comisia „Drept" a Consiliului Naţional de Evaluare Academică dinRomânia, 1993-2005;

-Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera deComerţ şi Industrie a Romaniei;

-Avocat în Baroul de Avocaţi Cluj;

-Membru în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii (2005-2010);

-Preşedintele Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj;

-Membru în consiliul ştiinţific, consiliul de onoare sau, după caz, în colegiul deredacţie al revistelor: Revista română de drept privat; Curierul judiciar, RevistaStudia Universitatis „Babeş-Bolyai", series jurisprudentia; Revista română dearbitraj; Buletinul notarilor publici; Revista de cultură „Tabor" (Cluj-Napoca).

Membru al unor institutii nationale/internationaleAcademiei Privatistilor Europeni, Pavia, Italia, 2001

Premii, distinctii

-Decorat de preşedintele României cu Ordinul Naţional „Steaua României" în gradde Cavaler, 2002;

-DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii de Vest din Timişoara, 2003;

-PROFESOR HONORIS CAUSA al Universităţii din Bucureşti, 2011;

-Premiul „Victor Dan Zlătescu" al Uniunii Juriştilor din România pe anul 2006,pentru lucrarea „Tratat de drept civil. Obligaţiile. Regimul juridic general" EdituraC. H. Beck, Bucureşti, 2006;

-Diploma de Excelenţă Ştiinţifică pentru realizări ştiinţifice deosebite aUniversităţii „Babeş-Bolyai", pe anul 2006:

-Diploma de excelenţă şi Medalia de aur a Universităţii de Vest din Timişoara peanul 2007;

-Premiul cercetării ştiinţifice pe anul 2009 al Universităţii „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca;

-Premiul „Mihail Eliescu" pe anul 2009 al Uniunii Juriştilor din România pentrulucrarea „Contractul", Editura Universul Juridic 2009;

-Diploma „Personalitate de excelenţă" a Universităţii „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, 2010;

-Premiul „Traian Ionaşcu" al Revistei române de drept privat pe anul 2009 pentrulucrarea „Tratat de drept civil. Obligaţiile. vol II, Contractul" Editura UniversulJuridic, noiembrie 2010;

-Titlul şi medalia „Senior al Clujului", februarie 2011;

-Medalia de Aur a Universităţii „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, 19 decembrie 2011;

-Profesor emerit al Universităţii „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, martie 2012.

Referinţe

-Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,2000, p. 258-259;

-Personalităţi clujene contemporane, vol I, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005, p.287-295;

-In honorem Corneliu Bîrsan, Liviu Pop, „Culegere de Studii", Editura Rosetti,Bucureşti, 2006;

-Dan Fornade, Personalităţi clujene (1800-2007), Dicţionar ilustrat, Casa Cărţii deŞtiinţă, Cluj-Napoca, 2007, p. 479-480;

-Cristian Colceriu, Elite clujene contemporane, Editura Cear Vision, Cluj-Napoca,2009, p. 833-850.

Limbi straine cunoscute

Franceza

Contact:Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Drept Cluj-Napoca

str. Avram Iancu, nr. 11, Cluj-Napoca

Telefon 0264-595504

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11