simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

În atenția doctoranzilor din anul I

Conform Regulamentului UBB al studiilor doctorale și al Regulamentului Școlii Doctorale Drept (art. 32) actualizate în 2020, în privința programului individual de cercetare științifică a studentului doctorand se fac următoarele precizări începând cu anul universitar curent (2019-2020) :

În anul I al studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand prezintă PROIECTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ în vederea realizării tezei de doctorat.
Susținerea proiectului de cercetare se desfășoară în sesiunea de examene programată pentru semestrul II (8-28 iunie 2020) al anului universitar și în fața comisiei de îndrumare. În cazul în care expunerea orală este respinsă, studentul- doctorand are obligația să refacă proiectul de cercetare, pe care îl va susține în sesiunea de toamnă a aceluiași an universitar. Dacă și în această sesiune proiectul de cercetare va fi respins, studentul-doctorand este considerat exmatriculat.

Data efectivă a fiecărei expuneri este propusă de conducătorul de doctorat și se stabilește cu cei din comisia de îndrumare, în urma primirii unei solicitări scrise din partea studentului-doctorand. Conducătorul de doctorat nu poate lipsi de la nicio expunere, iar din comisia de îndrumare trebuie să fie prezenți, la fiecare expunere, cel puțin doi membri.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11