Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Contracte de studii 2017 - 2018 (9-20 octombrie 2017)

La secţiunea Documente găsiţi structura anului universitar 2017-2018, precum şi planul de învăţământ care cuprinde lista disciplinelor studiate.

În perioada 9 - 20 octombrie 2017 studenţii anului I trebuie să completeze contractul de studii şi contractul de şcolarizare.

1). Pentru completarea CONTRACTELOR de STUDII se vor parcurge următorii paşi:

- se accesează pagina personală - http://law.ubbcluj.ro/privarea/ începând cu data de 2 octombrie 2017.
- se vor completa disciplinele pe ambele semestre.
- studentul se va prezenta la la secretariatul de an pentru validarea si semnarea contractului în forma lui finală (la secretariat nu se pot face modificări) în perioada 9 - 20 octombrie 2017, între orele 9-12 după următorul program:
- săptămâna 9-13 octombrie –seria 1

- săptămâna 16-20 octombrie –seria 2

După validarea contractului NU se mai pot face modificări!

Vă rugăm să respectaţi programarea de mai sus!

Important - Numărul maxim de locuri pentru fiecare opţional este 200 şi se ocupă în ordinea completării contractelor de studii.

De asemenea, in momentul semnării contractului aveţi posibilitatea de opta pentru studierea următoarelor discipline în alte limbi:

- Economia politică se poate studia şi în limba maghiară;

- Dreptul internaţional public se poate studia şi în limba maghiară;

- Dreptul instituţional al U.E. se poate studia şi în maghiară sau engleză.

Opţiunea se va comunica secretariatului în momentul validării contractuluii de studii.

2). Contractele de ŞCOLARIZARE se ridică de la secretariat şi se completează în două exemplare.

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11