Secretariat

Andreea-Monica Sebe
0264-405300, int. 5910
anul3@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Informaţii doctoranzi anul I (2017-2018)

 Candidații înmatriculabili în anul I de studii universitare de doctorat:
1) vor completa CONTRACTUL DE STUDII în 4 exemplare și îl vor depune la Secretariatul Școlii doctorale de care aparțin, semnat olograf de student-doctorand, de conducătorul de doctorat și
de directorul școlii doctorale de care vor aparține. Textul contractului se poate găsi pe pagina http://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2017/09/Contract_de_studii_2017.pdf, el nefiind,în mod normal, editabil la calculator. Termenul de depunere la Secretarul școlii doctorale de care aparțineți este 13 octombrie, iar la ISD este 20 octombrie 2017.
Institutul de Studii Doctorale
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.63
Fax: 0264-59.19.06
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://doctorat.ubbcluj.ro

2) vor întocmi, împreună cu conducătorul, PLANUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAt în 4 exemplare semnate olograf, utilizînd oferta de Cursuri ale școlilor doctorale 2017-2018 care va fi publicată la pagina http://doctorat.ubbcluj.ro/scolile_doctorale. Formularul planului studiilor universitare de doctorat este publicat la adresa
http://doctorat.ubbcluj.ro/documente/formulare/Planul_studiilor.doc și se completează de către studentul-doctorand numai prin tehnoredactare (la calculator). Apoi se tipărește în 4 exemplare și se depune la directorul școlii doctorale.
Planul studiilor universitare de doctorat se aprobă de către consiliul acelei școli doctorale în care conducătorul de doctorat este titular. După aprobare, toate exemplarele se transmit către secretariatul Institutului de Studii Doctorale în termen de 30 de zile de la data stabilită de Senatul Universității Babeș-Bolyai ca fiind data de înmatriculare a studenților-doctoranzi admiși în urma concursului (înmatricularea este la: 2 octombrie 2017; termenul de depunere la ISD este așadar 1.nov.2017).Pentru obținerea unei legitimații de student-doctorand este necesară transmiterea la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. a unei fotografii proprii, portret, cu rezoluție
bună, în format .jpg. Legitimațiile se eliberează după 1 noiembrie 2017.

Pentru încasarea bursei de doctorat, fiecare student-doctorand va depune la Institutul de Studii Doctorale un document eliberat de una din băncile în care Universitatea
Babeș – Bolyai poate să facă alimentarea contului: Banca Comercială Română (BCR), Bancpost,
Banca Transilvania sau Banca Română de Dezvoltare (BRD). Din document trebuie să reiasă
IBAN al contului curent pe numele studentului-doctorand, în lei. Documentul se poate transmite
și scanat, de preferință în format .pdf, la adresa de e-mail doctorat@ubbcluj.r

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11