Laesio enormis, Codul civil austriac şi o afacere de familie
HTML
PDF

Fișiere suplimentare

Imaginea 1
Imaginea 2

Cuvinte cheie

leziune
laesio enormis
drept roman
contracte
vânzare
preț
viciu de consimțămănt

Rezumat

Căutând prin arhiva familiei, am dat peste o serie de contracte de vânzare-cumpărare, încheiate în perioada interbelică de străbunicii mei. Achiziționaseră imobile sub imperiul codului civil austriac – în vigoare în părțile ardelene ale țării până la extinderea din 1947 a legislației civile a Vechiului Regat. Una din clauzele pe care am observat-o a reveni în fiecare contract era aceea de la nr. 6: renunțarea la beneficiul art. 934 ABGB, privind leziunea enormă.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.64(2019).4.2
HTML
PDF

Referințe bibliografice

L. ANCA, Compendiu de drept civil, cuprinzând codul civil austriac în vigoare în Transilvania, comparat cu dreptul civil al părților ungurene și dreptul civil al Vechiului Regat, precum și modificările făcute prin legile de modificare, Cluj f.a. (192?) p. 145, 160 și 169

E. B., Problema leziunii, în Pagini juridice (VI) 1938.6.112-117

M. D. BOB, Manual de drept privat roman, București 2019, p. 200 și 247

D. CHIRICA, Leziunea între reglementarea vechiului și noului Cod civil, în SUBB-Iurisprudentia 4/2013, pp. 25-44, online la http://arhiva-studia.law.ubbcluj.ro/articol/574

D. DEROUSSIN, Histoire du droit des obligations, Paris 2007, pp. 406-425

J-Ph. DUNAND, B. SCHMIDLIN, B. WINIGER, Droit privé romain. II. Obligations, Geneva 2010, p. 85

A. GUARINO, Diritto privato romano, Napoli 2001, pp. 887-888

J-Ph. LEVY, A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Paris 2002, pp. 215-216, 334, 722-723, 793-796, 820-823

Șt. LADAY, Codul civil austriac în vigoare în Ardeal și completat cu legile și regulamentele modificatoare, cuprinzând și jurisprudență, vol. I, Cluj 1924, pp. 176-177

L. DE LIGHT, în P. DU PLESSIS, C. ANDO, K. TUORI, The Oxford Handbook of Roman Law and Society, Oxford 2016, p. 667

Gr. PHEREKYDE, Le problème de la lésion, în Pandectele Române 1932.IV.203-208

P. PORUȚIU, Problema prețurilor în procesele privitoare la proprietățile imobiliare din nordul Ardealului, în Analele Facultății de Drept din Cluj 1943, p. 262

T. SZPILA, Laesio enormis a instytucja wyzysku, publicat 23.IV.2014, consultat online în 1.IX.2019, la: https://europeanlegalculture.wordpress.com/2014/04/23/laesio-enormis-a-instytucja-wyzysku/.

M. S. TEODORU, Laesio enormis, în Gazeta tribunalelor nr. 8-9/1937, p. 4

R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Oxford 1996, pp. 259-270, 373-374