Incriminarea faptelor de corupere a alegătorilor și altor infracțiuni electorale în Austria. Aspecte de drept comparat
HTML
PDF

Cuvinte cheie

coruperea alegătorilor
infracțiuni electorale
cod penal austriac
aspect comparat
democratie
drept la vot

Rezumat

În articol este prezentată o succintă analiză a legislației penale a Austriei, în ceea ce privește incriminarea faptei de corupere a alegătorilor și altor infracțiuni electorale precum împiedicarea exercitării drepturilor electorale, fraudarea votului, violarea confidențialității votului ș.a. Acualitatea temei cercetate reiese din necesitatea consolidării proceselor democratice, în special a celor legate de procesul alegerilor. Infracțiunile comise în domeniul electoral aduc atingerea nemijlocită democrației reprezentative din cadrul unui stat. Respectiv, cu cât mai dezvoltat este cadrul legal în domeniul infracțiunilor din sfera electorală, cu atât mai protejată poate fi considerată ordinea de drept a acestei țări. Problema respectivă este abordată sub mai multe aspecte, analizând infracțiunile prevăzute de legea penală austriacă și pedepsele prevăzute pentru comiterea acestora. Însă, pentru ca analiza să fie una completă, s-a abordat și aspectul comparativ prin prisma legislației penale germane.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.64(2019).4.7
HTML
PDF