Tradițiunea bunului imobil în transferurile de proprietate a domino prin Cartea Funciară
PDF
HTML

Cuvinte cheie

Proprietate imobiliară, carte funciară, tradițiune, înscriere, posesie de fapt, posesie tabulară.
proprietate imobiliară
Carte Funciară
tradițiune
înscriere
posesie de fapt
posesie tabulară

Rezumat

Dreptul de proprietate este un drept subiectiv, cu elementele stabilite de norma pozitivă: usus, fructus și abusus. În elementele dreptului de proprietate imobiliară, posesia va dobândi noi valențe, pentru că sistemul de carte funciară operează cu elementul posesiei, pe care o transformă din posesie de fapt în posesie tabulară. Codul civil ne spune că proprietatea imobiliară se transferă, atât între părți, cât și față de terți, numai prin înscrierea în cartea funciară. Până la dobândirea posesiei tabulare, element care formează dreptul deplin de proprietate, vom avea doar drepturi de creanță asupra bunului, executate prin predarea bunului. Tradițiunea bunului devine astfel un element esențial în transferul de proprietate imobiliară, în raportul obligațional tradițiunea fiind echivalentul executării obligației de a da, de a preda posesia tabulară. În noțiunea tehnică de proprietate, proteiformă, proprietatea imobiliară va fi static văzută ca bun și drept, aparținând persoanei sau patrimoniului, iar dinamic, vom avea drepturi de creanță a căror executare impune nu doar titlul de dobândire, ci și tradițiunea, prin predarea posesiei tabulare. 

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.64(2019).2.3
PDF
HTML