Regimul real al trustului, fondului fiduciar și fiduciei. Drept englez în spațiul dreptului civil?

Résumé

Mai multe state europene au încercat să integreze instituția anglo-saxonă a trustuluiîn dreptul lor civil, cu toate că există diferențe de perspectivă ce fac ca acest transplant legal să fie unul artificial. Acest studiu urmărește să ilustreze drepturile reale asupra bunurilor care compun trustul. Am analizat trust internod în dreptul italian, fondul fiduciar din Cehia, Lituania și Ungaria,la fiducie din Franța și transferul cu titlu de garanție din dreptul german. Concluzia a fost că instituția trustului nu poate fi integrată în sistemele de drept continental mai ales datorită faptului că acestea nu cunosc și instituția anglo-saxonă, a equity, fără de care acesta nu poate funcționa.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.63(2018).4.1
PDF (Română)
HTML (Română)