narcisa2Secretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Secretariat învățământ la distanță

Ora de începere a examenului de Drept civil. Obligații din data de 9 iunie 2020 se decalează pentru ora 12.

În fișierul anexat regăsiți programarea examenelor pentru sesiunea de vară 2020, anul IV ID. Pentru sesiunea de restanțe vară studenții trebuie să opteze până în data de 07.06.2020 ora 8,00. Opțiunea se exprimă în formă electronică utlizând aplicația de evidență a studenților (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)

Atenție! Anul IV nu are sesiune de restanțe în toamnă, examenele aferente anului IV, semestrul II se pot susține doar în sesiunea de restanțe vară!

Pe site la Centrul Alpha s-a publicat programarea testelor pentru luna mai si iunie. 

http://lett.ubbcluj.ro/alpha/en/certificate-si-teste/#register_and_testing_schedule

Studenții a căror certificate de competență lingvistică sunt expirate sunt rugați sa se programeze in timp util pentru obtinerea acestor atestate. Pentru inscrierea la licenta in sesiunea iunie 2020 esteobligatorie depunerea certificatele lingvistice valabile.

Pentru  a se prezenta la examenele disciplinelor opţionale și obligatorii  în sesiune, studenţii trebuie să se programeze pe pagina personală până cel târziu duminică, 31 mai 2020, ora 8,00. Neprogramarea atrage imposibilitatea prezentării la examene.

Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)

*Studenții se vor programa la datele postate în tabele dar examenul se va desfășura conform regulilor stabilite de fiecare cadru didactic (vor ține cont de indicațiile titularului de curs pentru ordinea intrării în examen, programarea într-o anumită ordine, în mai multe zile etc. și anunțurile postate pe portalul ID la pagina disciplinei).

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă. Neplata tranşelor scadente aferente până la data de 28.05.2020 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 29.05.2020, ora 12. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

Pentru data de rezervă studentul trebuie să trimită spre secretariatul ID o cerere prin e-mail, cerere motivată pentru imposibilitatea participării la examen în data programată.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11