Secretariat

Emilia Mureșan
0264-405300, int. 5927
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul I

În perioada 30 iulie - 24 august 2018 Secretariatul anului 1 și Casieria facultății vor fi închise.

CERERILE DE MOBILITATE (= transfer) (în 2 exemplare), se vor depune la secretariat, în perioada 10-21 septembrie 2018, între orele 9:00 - 12:00.
CERERILE DE ÎNTRERUPERE DE STUDII sau RELUARE DE STUDII se vor depune la secretariat în perioada 10 – 18 septembrie 2018, între orele 9:00 - 12:00.
Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.

PRECIZĂRI:
1. În cazul mobilităţii (transferului):
Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiu.
Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până la sfârșitul penultimului an de studii (respectiv în anii 2 şi 3), la aceeași specializare.
Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.
Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor.
- pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.
- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 100 lei.
Pe lângă cererea de transfer studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară sau o foaie matricolă.
* Pentru transferul la ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ în anul II (2018-2019)– studenţii anului I (2017-2018)- trebuie sa fie integralişti (să fi promovat toate examenele)!
2. În cazul întreruperii studiilor:
- studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite.
3. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:
Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.
Aşadar, potrivit Art.26, studenţii anului I (2017-2018) care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor (30 credite fără limba străină și educația fizică) vor fi exmatriculaţi. Aceştia se pot reînmatricula DOAR prin ADMITERE, în anul universitar 2018-2019 sau în anii următori.
De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 18 septembrie 2018 vor fi exmatriculaţi.

Pentru sesiunea de restanțe studenţii trebuie să opteze până în data de 2 septembrie 2018, ora 8:00, pentru una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen. Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php).

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă. 

Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 30 august 2018 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la Secretariat sau la Decanatul facultății până la data de 31 august 2018, ora 12:00. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una dintre datele de examinare.

Attachments:
Download this file (Programare_restante_an_1.pdf)Programare_restante_an_1.pdf[ ]107 kB

Conform ultimei grile de conversie a calificativelor in note, calificativul C1 obtinut printr-un sistem de testare international poate corespunde notei 10. In consecinta, studentii care au acest calificativ conferit printr-un certificat international si au nota 9 in catalog (numai acestia sunt vizati) sunt rugati ca in sesiunea de toamna sa se inscrie din nou in catalog la limba engleza pentru a li se trece nota 10 sub forma de marire nota.

Bianca Bretan

 

În fișierul atașat găsiți baremul de la examenul din data de 30 iunie 2018, la disciplina Drept administrativ 1.

Attachments:
Download this file (Barem_administrativ_30_iunie.pdf)Barem_administrativ_30_iunie.pdf[ ]137 kB

Consultarea lucrărilor din data de 19  iunie, la disciplina Drept administrativ 1 va avea loc în data de 3 iulie 2018, la ora 16:00, în sala 221.

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11