Secretariat

Andreea-Monica Sebe
0264-405300, int. 5910
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul I

Anunţ important - programare examene

Atentie!II

Regula care spune că într-o sesiune e permisă doar o participare la examen se păstrează, iar presesiunea şi sesiunea sunt considerate, împreună, ca fiind "sesiunea de iarnă".
In cazul in care unii dintre dumneavoastră v-aţi programat la ambele date, vă rugăm să verificaţi programarea deoarece data a doua a fost ştearsă automat.

Anunţ important

Studenţii anului I care au achitat taxa de şcolarizare prin transfer bancar trebuie să depună la Casieria Facultăţii o copie a ordinului de plată, până la data de 18.01.2018, (respectiv până la data de 11.01.2018 pentru examenele susţinute în presesiune).

Anunţ important

IMPORTANT – în atenţia studenţilor care studiază în paralel 2 specializări în cadrul UBB sau au absolvit o altă facultate din cadrul UBB

Studenţii anului I care studiază în paralel 2 specializări în cadrul UBB sau au absolvit o altă facultate din cadrul UBB pot SĂ-ŞI ECHIVALEZE în semestrul I următoarele discipline:

- EDUCAŢIE FIZICĂ – pe baza unei adeverinţe/ foi matricole emise de cealaltă facultate în care să se precizeze calificativul obţinut

- LIMBA STRĂINĂ – pe baza unei adeverinţe/ foi matricole emise de cealaltă facultate în care să se precizeze nota şi creditele obţinute 

- OPŢIONALUL – pe baza unei adeverinţe/ foi matricole emise de cealaltă facultate în care să se precizeze nota şi creditele obţinute (minimum 4 credite)

Respectivele adeverinţe vor fi însoţite de o cerere şi se vor depune la secretariatul anului I în perioada 22 ianuarie-22 februarie 2018.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11