Secretariat

Emilia Mureșan
0264-405300, int. 5927
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul I

În data de 23 iulie 2019, secretariatul va fi ÎNCHIS din cauza desfășurării concursului de admitere, nivel licență.

Consultarea lucrărilor la Introducerea în dreptul civil (II) susținut în data de 18 iunie , va avea loc în data de 11 iulie 2019, joi, de la ora 10:00 în sala 121.

Consultarea lucrării se va face personal cu studentul, nu cu reprezentanții acestora.

Consultarea lucrărilor de la materia Drept internațional public și Drept instituțional al Uniunii Europene va avea loc azi ,08 iulie de la ora 16:00 în sala 116.

CERERILE DE MOBILITATE (transfer) (în 2 exemplare), se vor depune la secretariat, în perioada 09-20 septembrie 2019, între orele 9:00 - 12:00.

CERERILE DE ÎNTRERUPERE DE STUDII sau RELUARE DE STUDII se vor depune la secretariat în perioada 09 – 20 septembrie 2019, între orele 9:00 - 12:00.

Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.

PRECIZĂRI:

  1. În cazul mobilităţii (transferului):

        Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiu.

        Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până la sfârșitul penultimului an de studii (respectiv în anii 2 şi 3), la aceeași specializare.

        Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

        Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor.

- pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.

- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 100 lei.

Pe lângă cererea de transfer studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară sau o foaie matricolă.

* Pentru transferul la ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ în anul II (2019-2020)– studenţii anului I (2018-2019)- trebuie sa fie integralişti (să fi promovat toate examenele)!

  1. În cazul întreruperii studiilor:

- studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite.

  1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.

Aşadar, potrivit Art.26, studenţii anului I (2018-2019) care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor (30 credite fără limba străină și educația fizică) vor fi exmatriculaţi. Aceştia se pot reînmatricula DOAR prin ADMITERE, în anul universitar 2019-2020 sau în anii următori.

Pentru participarea la examenele din sesiunea de restanțe programarea se va face până în data de 1 septembrie 2019, ora 8:00. 
Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php). 
Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.
Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 29 august 2019, atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.
Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat/decanat până la data de 30 august 2019, ora 12:00. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una dintre datele de examinare.

În documentul atașat aveți datele legate de programarea examenelor.

Attachments:
Download this file (SALĂ-Restan_e toamnă-AnI -2019.pdf)SALĂ-Restan_e toamnă-AnI -2019.pdf[ ]89 kB

Consultarea lucrărilor la Drept administrativ din 24.06.2019, va avea loc în data de 03 iulie 2019 de la ora 13 în sălile 106,107,111.

Subcategorii

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11