##article.return## Aspecte juridice privind sănătatea publică în contextul istoric al marilor epidemii