Afişier general secretariat

În această secţiune se vor publica anunţurile şi evenimentele care privesc toţi anii de studii. Consultaţi regulat acest afişier împreună cu cel al anului dvs. de studii.

Conform Hotărîrii Consiliului Facultății nr. 16/19.11.2020, art.13 nu se acordă nicio reducere la taxa de școlarizare pentru studenții orfani de unul sau ambii părinți, precun și pentru cei care se încadrează într-o categorie de handicap.

Având în vedere strategia Facultăţii de Drept de a susţine şi de a sprijini participarea studenţilor la conferinţe de specialitate, atât naţionale cât şi internaţionale, a fost încheiat un parteneriat strategic între instituţia noastră şi Conferinţa Internaţională Legal Accelerators.

În acest sens, studenţii Facultăţii de Drept care sunt beneficiari ai burselor sociale beneficiază gratuit de un bilet (Basic Event Pass) pentru ambele zile în care se va desfăşura conferinţa Legal Accelerators.

De asemenea, precizăm faptul că toţi ceilalţi studenţi beneficiază de o reducere de 50% din preţul biletelor la această conferinţă.

Mai multe detalii despre eveniment pot fi regăsite pe site-ul oficial al conferinţei: https://legalaccelerators.com/.

Pentru a beneficia de facilităţile expuse anterior, studenţii interesaţi sunt rugaţi să contacteze organizatorii evenimentului la următoarea adresă de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

H O T Ă R Â R E

 
privind luarea unor măsuri speciale referitoare la suspendarea penalităților aferente
 
tarifelor de cazare și taxelor de școlarizare pentru studenți
 
Având în vedere situațiile create de prelungirea pandemiei de COVID-19 precum și
măsurile de prevenire și combatere luate la nivel național și intern,
Consiliul de Administrație al Universității Babeș-Bolyai, reunit în ședința din data de
9 noiembrie 2020,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
1. Se suspendă aplicarea penalităților aferente plății cu întârziere a:
- taxelor de cazare pentru toți studenții pe toată durata semestrului I al anului
universitar 2020-2021.
- taxelor de școlarizare pentru toți studenții pe toată durata anului universitar
2020-2021.
2. Prezenta hotărâre se transmite facultăților, Serviciului Social, Direcției
Tehnologiei Informațiilor și a Comunicațiilor și Direcției Financiar-Contabile
pentru punere în aplicare.
 
RECTOR,
Prof. univ. dr. Daniel David

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11