Afişier general secretariat

În această secţiune se vor publica anunţurile şi evenimentele care privesc toţi anii de studii. Consultaţi regulat acest afişier împreună cu cel al anului dvs. de studii.

Atașat, Metodologia privind organizarea taberelor studențești și Repartiția numărului de locuri pe universități

Noua Metodologie prevede o serie de modificări față de cea aferentă anului trecut, printre care:


- pot beneficia de loc în tabără și studenți înmatriculați la doctorat (art. 4, alin 1 a),


- calendarul privind termenele de depunere a cererilor, de întrunire a comisiilor, de publicare a listelor șamd. nu mai este cuprins în textul Metodologiei, ci ar trebui să îl primim din partea MFTS/CCS cu cel puțin 60 de zile înainte de desfășurarea primei serii de tabără (Art. 32, alin. 2)


- taberele studențești se organizează atât pe perioada vacanțelor de vară cât și a vacanțelor de iarnă (art. 2. alin 2).

Calendar :

- perioada de depunere a cererilor: 24.05 - 14.06.2023 (la secretariatele de an, între orele 9-12)

- desemnarea comisiei de selecție a studneților beneficiari și a comisiei de soluționare a contestațiilor și afișarea componenței acestora, precum și a datelor de înttrunire a acestora: 14.06.2023

- întocmirea listelor cu studenții care au depus cerere, selectarea acestora cf. art. 15 din metodologie și afișarea acestora: 16.06.2023

- întrunirea comisie de selecție: 19 - 20.06.2023

- afișarea procesului-verbal de selecție a studenților și a listelor cu studenții selectați: 20.06.2023

- perioada de depunere a contestațiilor: 21 - 23.06.2023 

- întrunirea comisiei de soluționare a contestațiilor și soluționarea acestora: 26 - 27.06.2023 

- afișarea listelor finale: 27.06.2023

Calendarul complet se regăsește atașat.

EUROSTUDENT este o cercetare transnațională, care are ca obiectiv principal colectarea de date despre condițiile sociale și economice ale studenților din Europa, și se desfășoară în aproximativ 30 de țări.

În documentul ataşat, regăsiţi un cod QR cu toate informaţiile. 

 

Attachments:
Download this file (Poster_2.pdf)Poster_2.pdf[ ]438 kB

PROGRAM EURO 200

Luând în considerare prevederile H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajuotr financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, actele necesare în dosarul pentru obținere ajutorului financiar EURO 200 sunt:

1. cerere tip (Anexa 2 la Normele metodologice prevăzute de HG 1294/2004)
2. actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie)
3. certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei ( original şi copie)
4. adeverinţe de elev/student ale fraţilor
5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (în original)
6. declaraţie pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (mai mic sau egal cu 500 lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere)
7. adeverinţă eliberată de către facultate din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii ( cu excepţia studenţilor din anul I), respectiv adeverinţă din care să rezulte calitatea de student ( pentru studenţii din anul I)
8. declaraţii privind bunurile mobile sau imobile ale familiei ( formular tip la nivel de universitate)
9. declaraţia pe propria răspundere că studentul deţine documentele cerute la dosar în original şi le va depune în format fizic dacă acestea vor fi solicitate de către universitate (formular tip la nivel de universitate).

MENŢIUNE: Universitatea Babeş-Bolyai îşi rezervă dreptul de a cere solicitanţilor o declaraţie pe propria răspundere cum că membrii familiei nu lucrează în străinătate (se va semna la depunere).

Dosarele pot fi depuse până luni, 22 mai 2023, ora 16 la Registratura UBB, în format fizic sau la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , în format electronic.

Vor fi luate în considerare doar dosarele care conțin toate documentele menționate mai sus.

Legislaţia poate fi consultată la: http://euro200.edu.ro/

Formularele tip prevăzute la pct. 1, 8 și 9 pot fi descărcate din secțiunea dedicată Programului EURO 200 din pagina web a Universității:
https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/euro-200

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11