Afişier general secretariat

În această secţiune se vor publica anunţurile şi evenimentele care privesc toţi anii de studii. Consultaţi regulat acest afişier împreună cu cel al anului dvs. de studii.

Contestaţiile depuse au fost respinse, soluţionarea acestora se poate consulta la secretariatele de an.

 

Studenţii mai pot depune cereri de redistibuire la cazare, până luni, 5 octombrie 2015, între 9-12 la secretariatele de an. 

 

Acestea vor fi luate în calcul în eventualitatea în care vor mai rămâne locuri neocupate la cămine.

Attachments:
Download this file (Liste cazare redistribuire, final.pdf)Liste cazare redistribuire, final.pdf[ ]271 kB

Contestaţiile la cazare-redistribuire, se depun până în data de 1 octombrie 2015, ora 15, la secretariatul de an sau pe fax 0264/595504, până cel târziu joi, 1 octombrie 2015, ora 15.

Comisia de cazare

Attachments:
Download this file (Liste cazare redistribuire.pdf)Liste cazare redistribuire.pdf[ ]271 kB

I.BURSĂ SPECIALĂ ACORDATĂ COPIILOR PERSOANELOR AFECTATE DE EXPLOZIA DE LA EXPLOATAREA MINIERĂ PETRILA (conform H.G. 1467/2008), RESPECTIV EXPLOATARE MINIERĂ URICANI (conform H.G. 100/ 2011)

Studenţii care se încadrează în această categorie pot să-şi depună la secretariatele de an în perioada 28 sept. – 9 oct. 2015, între orele 9-12, o cerere însoţită de copie după C.I., după H.G. şi după certificatul de deces al părintelui.

 

II. PENTRU SUBVENŢIILE DE CAZARE DOSARELE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

- adeverinţa din care să rezulte statutul de student bugetat şi că a promovat anul de studiu precedent depunerii cererii;
- dovada că studentul are vârsta până la 29 de ani;
- dovada că a depus cerere de cazare şi nu a primit cazare în căminele studenţeşti;
- dovada că provine din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim pe economie;
- copie după contractul de închiriere a unui spaţiu de locuit altul decât cel din căminele studenţeşti.

 

Perioada de depunere a dosarelor: 28 sept. – 9 oct. 2015, între 9-12, la secretariatele de an.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11